Gebruik eerst je hoofd en dan pas je tong

Zefanja

Titel Aanpassingsdatum
De kleine profeten 24 maart 2022
De kleine profeten - Zefanja - studie 09 24 november 2018
Inleiding tot het boek Zefanja 01 november 2016
  • De sabbat

    Bijbelstudie van Stuart Allen "De sabbat" Het onderwerp voor vandaag is door iemand aangedragen en het gaat over de sabbat. Is onze zondag de sabbat en moeten wij de sabbat houden? Is het de Dag des Heeren? Wat is de sabbat in de Bijbel? Bij het beantwoorden van deze vraag gaan we niet kijken wat mensen of groeperingen hiervan zeggen, maar we kijken in de Bijbel wat God hierover zegt. We...