Een groot man is hij die zijn kinderhart niet verliest

voornemen van de eeuwen

Titel Aanpassingsdatum
Het voornemen der eeuwen 24 maart 2022
Het voornemen in het NT 24 maart 2022
Het voornemen van de eeuwen 24 november 2018
  • De dagelijkse praktijk van Efeze 1 Deel 7: Zoonschap

    Wie aan het bijbelse begrip 'zoonschap' denkt, wordt direct bepaald bij het Vaderschap van God. Immers, wil er sprake zijn van zoonschap, dan moet er eerst een vader zijn. In dit geval is dit dan de hemelse Vader, Wiens 'zonen' wij als gelovigen mogen zijn. Of zoals Galaten 4:6 leert: "En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader." Ook...