Bij het bijbellezen moeten we aanschuiven bij de eerste lezers. Wat hoorden zij?

voornemen van de eeuwen

Titel Aanpassingsdatum
Het voornemen der eeuwen 19 januari 2022
Het voornemen in het NT 19 januari 2022
Het voornemen van de eeuwen 24 november 2018
  • Stierf Christus in onze plaats of voor ons?

    Een Schriftonderzoeker met veel ondervinding schreef onlangs: "Nooit was er een tijd, waarin echte Godvrezende Christenen meer behoefte hebben aan de Goddelijke vermaning: Beproeft alle dingen, behoudt het goede (1 Thessalonicenzen 5:21). Wij zijn alleen veilig, als wij doen zoals de Bereers en de Schriften dagelijks onderzoeken om te zien of de dingen, die wij horen of lezen van mensen - zij...