Goed is goed, zelfs als niemand het doet.
Fout is fout, zelfs als iedereen het doet.
Augustinus

Tot Slot

Titel Aanpassingsdatum
Aanbidding 30 januari 2021
De loofpsalm 23 mei 2020
Gezindheid 04 december 2021
Het aangezicht van God 21 maart 2021
In de ban van de kroon 23 mei 2020
Ontferming! 24 januari 2022
Tot slot 23 mei 2020
Troost 27 maart 2022
Verblijd je! 18 juli 2020
Verzadiging en vervulling 05 december 2021
Wees niet bevreesd 30 januari 2021
  • Zacharia's nachtgezichten (05)

    Zacharia's Nachtgezichten (5) uit: AMEN 45, pagina 35 Sebastiaan de Graaf De nachtgezichten van Zacharia hebben vooral betrekking op Gods handelen met Juda en Israël in de tijd voorafgaand aan Christus’ wederkomst. De HERE was toornig geweest op Zijn volk, maar als zij zich zouden bekeren, zou Hij tot hen wederkeren. Er wachtte Juda en Israël dan een heilrijke toekomst. Het zesde gezicht: de...