Het is vreselijk om in de gevangenis te zitten. Maar het is veel erger om in vrijheid te slapen.
Richard Wurmbrand

rivieren beken en zeeen

Titel Aanpassingsdatum
Rivieren, beken en zeeen 22 maart 2015
  • De indeling van de Bijbel

    Het Oude en het Nieuwe Testament *1 De gewone indeling van de Bijbel is in Oude- en Nieuwe Testament. Die is echter om twee redenen onjuist. Bij testament denk je aan een wilsbeschikking en dat wordt er niet mee bedoeld! De grenslijn is niet juist getokken, want in het zogenaamde Oude Testament is is het zogenaamde Nieuwe Testament reeds geopenbaard. We lezen in Jeremia 31, dat God een nieuw...