Wie zich niet ergert maar verwondert, wordt geen tachtig, maar honderd!

Nahum

Titel Aanpassingsdatum
De Here is goed, een vesting op de dag van benauwdheid 29 september 2018
De kleine profeten 09 juni 2021
De kleine profeten - Nahum - studie 07 24 november 2018
Inleiding tot het boek Nahum 01 november 2016
  • De dagelijkse praktijk van Efeze 1 Deel 10 (slot): Vergeving

    Als wij over het begrip 'vergeving' horen, dan moeten wij vaak onwillekeurig denken aan de bekende passage uit het 'Onze Vader': "…en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren…". Deze woorden sprak de Here Jezus tot Zijn discipelen en behoren tot de geestelijke principes van de eindtijd.DOOR SEBASTIAAN DE GRAAF IN AMEN 70In deze artikelenreeks wordt stil gestaan bij...