Nahum

Titel Aanpassingsdatum
De Here is goed, een vesting op de dag van benauwdheid 29 september 2018
De kleine profeten 24 maart 2022
De kleine profeten - Nahum - studie 07 24 november 2018
Inleiding tot het boek Nahum 01 november 2016
  • Zacharia's nachtgezichten (05)

    Zacharia's Nachtgezichten (5) uit: AMEN 45, pagina 35 Sebastiaan de Graaf De nachtgezichten van Zacharia hebben vooral betrekking op Gods handelen met Juda en Israël in de tijd voorafgaand aan Christus’ wederkomst. De HERE was toornig geweest op Zijn volk, maar als zij zich zouden bekeren, zou Hij tot hen wederkeren. Er wachtte Juda en Israël dan een heilrijke toekomst. Het zesde gezicht: de...