Wie zich niet ergert maar verwondert, wordt geen tachtig, maar honderd!

maten gewichten geld

Titel Aanpassingsdatum
Maten, gewichten en geld 22 maart 2015
  • Gedaante en vorm

    Wij zijn deze reeks begonnen met zeer eenvoudige voorbeelden. Ditmaal kiezen wij er een, dat wat meer ingewikkeld is en dingen betreft die ten dele buiten onze gewone gedachtekring liggen. Dit onderzoek kan niet afgescheiden worden van onderzoek in andere richtingen, wij moeten ons echter beperken en hopen later sommige uitdrukkingen en gedachten meer uitvoerig te rechtvaardigen. In "Het...