Gebruik eerst je hoofd en dan pas je tong

Markus

Titel Aanpassingsdatum
Aangeraakt door het Woord 07 november 2018
Bijbelstudieavonden 10 oktober 2021
de sabbat - ophouden met werken - gesteld in de vrijheid, iedere dag 17 november 2018
De verdorde vijgeboom 15 december 2018
De ware rust 15 december 2018
Het Markus evangelie - avond 01 14 oktober 2021
Het Markus evangelie - avond 02 14 oktober 2021
Inleiding tot het boek Markus 22 maart 2015
Verlost van angst 16 september 2018
  • Niet

    Wij menen dat het nuttig zal zijn nogmaals over "ou" en "mè " te spreken. Ditmaal willen wij de nadruk leggen op het verschil tussen het objectieve "niet" en het subjectieve "niet". Iets is objectief als het buiten ons ligt, niet van ons afhangt, als men iets als een feit aanziet. Iets is subjectief als het van ons afhangt, als men het beschouwt in verhouding tot ons. Neem b.v.: Mattheus. 6:24:...