De mens heeft 2 ogen en 2 oren, maar slechts 1 tong gekregen, opdat hij meer zou zien en horen dan spreken

maanden

Titel Aanpassingsdatum
Maanden 22 maart 2015
  • Zacharia's nachtgezichten (12)

    Profetie Zacharia - Deel 12 - Sions Koning uit: AMEN 52, pagina 32 Sebastiaan de Graaf Gods Woord keert niet ledig weer, dat blijkt ook uit het vervolg van Zacharia 9. Na de profetie over de teloorgang van Israëls vijanden, volgen heilrijke woorden voor Gods verbondsvolk. Het zijn echter ook woorden die vragen oproepen, omdat ze reeds eeuwen geleden uitgesproken, maar tot op heden nog niet...