Job

Titel Aanpassingsdatum
Als geloven moeilijk wordt - wanhoop 14 oktober 2018
Bewustwording - bewust zijn 24 oktober 2018
Het boek Job - studie 1 21 januari 2023
Het boek Job - studie 2 21 januari 2023
Het boek Job - studie 3 21 januari 2023
Inleiding tot het boek Job 15 mei 2016
Job 22 januari 2023
Job, aantekeningen en structuur 15 mei 2016
Van gehate tot hem/haar die zich tot God keert 15 september 2018
Verzoening; verlossing door geloof 24 november 2018
Zondigen 24 oktober 2018
  • Zondigen alle mensen "in" Adam?

    Een wel bekende tekst zegt volgens de Staten Vertaling: Romeinen 5 :12 "... en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben". Men heeft steeds moeite gehad met de vertaling. Ambrosius (gestorven in 397) gebruikte reeds de uitdrukking "in Adam". Augustinus weifelde eerst of hij het voorzetsel zou doen verwijzen naar Adam of naar de zonde. Enige jaren later viel...