zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
 • Dag 58 "U moet, omwille van uw leven, zeer op uw hoede zijn – u hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de HEERE bij de Horeb tot u sprak vanuit het midden van het vuur – dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig afgodsbeeld …" (Deut. 4:15 en 16). Mensen vormen zich graag een beeld van wat ze bedenken of horen. Onzichtbare dingen zijn moeilijker te begrijpen. Mozes waarschuwt het volk om geen afgodsbeelden te maken. Toen de...

  Lees de volledige dag

"Geen tijd voor bezinning krijgen is geen tijd hebben om te zien waar we heen gaan omdat iedereen te druk is om er te komen"

Hebreeuws

 • Dit artikel is welwillend beschikbaar gesteld door de Stichting Israel en de Bijbel en is opgenomen in

  ...
 • Hieronder een lijst met de Griekse letters in vergelijking met Hebreeuwse letters.

  De volgorde is die van het Griekse alfabet. Ook de getalswaarden van de tekens in het Griekse en het

  ...
 • De Bijbel is een uniek Boek. Dat kun je alleen ontdekken als je deze (onbevooroordeeld!) gaat lezen. Je komt dan onder de indruk van de uniciteit, daar is geen tweede van!....