zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 115 "Daarna schoven zij de draagbomen verder uit, zodat de uiteinden van de draagbomen wel zichtbaar waren vanuit het heiligdom vóór het binnenste heiligdom, maar buiten niet zichtbaar waren. Zij zijn daar tot op deze dag" (1 Kon. 8:8). Salomo heeft de tempel van de Heere laten bouwen in zeven jaar. Wanneer alles klaar is, wordt de ark van het verbond naar het heilige der heilige gebracht. "Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen, die Mozes bij de Horeb...

    Lees de volledige dag

"Een groot man is hij die zijn kinderhart niet verliest"

Gemeenten in het land

  • Het woord 'Dabar' betekent: 'woord' of 'daad'. Wij zijn een evangelische gemeente die de Bijbel als het onfeilbare Woord van God beschouwt en aanvaardt. 
    Als gemeente willen wij...
  • Christengemeente Uitzicht wordt gevormd door gelovigen die samenkomen in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Hoewel de samenkomsten onder de naam

    ...