Het enige wat slechte mensen nodig hebben om hun doel te bereiken is dat goede mensen toekijken en niets doen
John Stuart Mill

dagje uit

Titel Aanpassingsdatum
Huis van Gijn 05 februari 2019
  • Niet

    Wij menen dat het nuttig zal zijn nogmaals over "ou" en "mè " te spreken. Ditmaal willen wij de nadruk leggen op het verschil tussen het objectieve "niet" en het subjectieve "niet". Iets is objectief als het buiten ons ligt, niet van ons afhangt, als men iets als een feit aanziet. Iets is subjectief als het van ons afhangt, als men het beschouwt in verhouding tot ons. Neem b.v.: Mattheus. 6:24:...