zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
zondag 17 december 10:00 - 11:30 spreker Ronald Lammers
"Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op"

Christus