zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Nederigheid is niet minder van jezelf denken, je denkt gewoon minder aan jezelf. - C.S. Lewis"

Christelijke organisaties

  • SDOK STAAT WERELDWIJD NAAST VERVOLGDE CHRISTENEN EN ROEPT CHRISTENEN IN NEDERLAND OP TOT VERBONDENHEID MET HEN.
  • Dorcas werkt in de projectlanden samen met lokale partnerorganisaties. Dorcas traint en begeleidt hen zodat de

    ...
  • De Bijbel is een Joods Boek, geschreven door Joodse profeten en apostelen.
    Het waren Joodse geleerden die Gods Woord nauwkeurig hebben overgeschreven en van generatie op generatie hebben...