Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op