Bediening van Paulus

Titel Aanpassingsdatum
De gezonde leer - studie 6 04 mei 2019
De gezonde leer - studie 7 04 mei 2019
De godsvrucht; de hoop van het eeuwige leven voor eeuwige tijden beloofd 15 december 2018
De heilige roeping 24 november 2018
De verkondiging van de onnaspeurlijke rijkdom gegeven aan Paulus de allerminste, en aan ons 15 december 2018
De volgorde van Paulus' brieven 22 maart 2015
Gezegend met alle geestelijke zegeningen, verlichte ogen, zodat we niet missen waar het om gaat 16 december 2018
God de Schepper, de Allerhoogste; de gezonde leer en ons plengoffer 16 december 2018
Het einde van de bediening van Paulus 18 september 2018
Het geheimenis van de godsvrucht 12 december 2018
Het voornemen der eeuwen - studie 1 15 december 2018
Het voornemen der eeuwen - studie 2 15 december 2018
Het voornemen der eeuwen - studie 3 12 december 2018
Het voornemen der eeuwen - studie 4 12 december 2018
Het voornemen der eeuwen - studie 5 12 december 2018
In Hem, volmaakt door het werk van Christus 24 november 2018
Kennis en de gebeden van Paulus 07 oktober 2018
Lukas de trouwe metgezel van Paulus - middagstudie 15 december 2018
Lukas de trouwe metgezel van Paulus - ochtendstudie 15 december 2018
Rentmeester Paulus - studie 1 09 januari 2021
Rentmeester Paulus - studie 2 09 januari 2021
Rentmeester Paulus - studie 3 09 januari 2021
Saulus van duisternis naar het Licht 20 februari 2022
Tussentijd 24 maart 2022
Van de bediening van Petrus naar de bediening van Paulus 24 november 2018
  • Tongen of talen?

    uit: AMEN 66, pagina 32 S. van Mierlo (1890-1962) Moeten we, volgens de Bijbel onderscheid maken tussen spreken in tongen en spreken in talen? Werd er bij het pinkstergebeuren anders dan in vreemde talen gesproken? Sprak Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs over het uitstoten van ongearticuleerde klanken of van een reeks woorden zonder redelijke samenhang? Betekenis Een schriftuurlijk...