The missing link... een theorie is zo sterk als zijn zwakste schakel

atlas

Titel Aanpassingsdatum
Bible places 25 maart 2015
Bijbelse plaatsen 25 maart 2015
  • Lichaam

    Als men de teksten nagaat, waar het woord "lichaam" gebruikt is, blijkt dat de algemene betekenis is: een organisme dat uit leden bestaat en een eenheid vormt. In normale toestand staat het in betrekking met zijn omgeving en leeft door de inwerking van een kracht, het heeft wasdom. Zo lezen we van het menselijk lichaam: Romeinen 12:4 "Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden...