De kerk is een hospitaal voor zondaars, niet een museum voor heiligen.
Timothy Keller

Amos

Titel Aanpassingsdatum
De kleine profeten 30 oktober 2020
De kleine profeten - Amos- studie 03 24 november 2018
Inleiding tot het boek Amos 01 november 2016
  • Grieks en Hebreeuws alfabet met getalswaarden

    Hieronder een lijst met de Griekse letters in vergelijking met Hebreeuwse letters. De volgorde is die van het Griekse alfabet. Ook de getalswaarden van de tekens in het Griekse en het Hebreeuwse alfabet zijn vermeld. Letter Naam Getals waarde Hebreeuws2 Transliteratie Α α Alfa 1 א Allef A Β β Bèta 2 ב Beet B Γ γ Gamma 3 ג Giemel G Δ δ Delta 4 ד Dallet D Ε ε Epsilon 5 ה Hee E of Ee Ϝ ϝ1 Wau of...