De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

2 Kronieken

Titel Aanpassingsdatum
standhouden, winnaar, overwinnaar, meer dan overwinnaar 12 december 2018
  • Niet - geenszins

    Men beschuldigt Paulus ervan, in Handelingen 21 niet naar Gods wil gehandeld te hebben. Ten dele op grond van Handelingen 21:4. Daar staat: "... welke tot Paulus zeiden door den Geest, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem". Hij ging toch en daarom deed hij Gods wil niet, zegt men! Volgens de vertaling schijnt dat ook zo, maar niet volgens het geïnspireerde Woord. Kleine oorzaken hebben grote...