zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Een glimlach is de kortste afstand tussen twee mensen"
Bekijk artikelen, studies en weblinks en beluister preken en studies die met hetzelfde onderwerp te maken hebben.