zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Als je niet durft te verdwalen, zul je nooit een nieuwe weg vinden"

Hoite Slagter

Hoite Slagter [1963] houdt zich fulltime bezig met schrijven, publiceren en het doorgeven van spreekbeurten in diverse gemeenten en het houden van Bijbelstudieavonden gedurende het winterseizoen.
Sinds 1987 is hij verbonden aan stichting Het Morgenrood waarvan hij directeur is. In 1998 is het 'schriftelijke werk' van Het Morgenrood ondergebracht in Everread Uitgevers, waar hij leiding aan geeft.
Ook is Hoite één van de schrijvers van AMEN-Bijbelmagazine.
Hoite is getrouwd met Maret; samen hebben ze vier zonen en een dochter. Hij maakt deel uit van de Vrije Evangelische Gemeente te Zeist.
In zijn vrije tijd wandelt hij graag (liefst in de bergen) en doet hij aan (race)fietsen en hardlopen. En natuurlijk is hij een lezer!


Het leven van David - avond 08
Datum: donderdag, 11 april 2024
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 2Samuel 22:50-23:4
De Hebreeënbrief - avond 07
Datum: donderdag, 28 maart 2024
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Exodus 29
Het leven van David - avond 07
Datum: donderdag, 14 maart 2024
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: Psalmen 132
Het boek Maleachi - deel 2
Datum: zondag, 10 maart 2024
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Maleachi 3-4
Het boek Maleachi - deel 1
Datum: zondag, 10 maart 2024
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Maleachi 1-2
De Hebreeënbrief - avond 06
Datum: donderdag, 29 februari 2024
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Psalmen 95
Het leven van David - avond 06
Datum: donderdag, 15 februari 2024
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 2Samuel 7
De Hebreeënbrief - avond 05
Datum: donderdag, 01 februari 2024
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Hebreeën 3:7-4:13
De Heere roept
Datum: zondag, 21 januari 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 3:14-4:6
Het leven van David - avond 05
Datum: donderdag, 18 januari 2024
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: Psalmen 52; Psalmen 56
De Hebreeënbrief - avond 04
Datum: donderdag, 21 december 2023
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Hebreeën 3:7-4:13
Het leven van David - avond 04
Datum: donderdag, 07 december 2023
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 1Kronieken 20:1-3
De aankondiging van de Zoon in het Oude Testament
Datum: zondag, 03 december 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Spreuken 30:2-4
De Hebreeënbrief - avond 03
Datum: donderdag, 23 november 2023
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Hebreeën 3:1-6
Het leven van David - avond 03
Datum: donderdag, 09 november 2023
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 1Samuel 13-14
De Hebreeënbrief - avond 02
Datum: donderdag, 26 oktober 2023
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Hebreeën 1-2
Het leven van David - avond 02
Datum: donderdag, 12 oktober 2023
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 1Samuel 16-18
Kain en Abel - 2 verschillende offers om tot God te naderen
Datum: zondag, 08 oktober 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 4:1-26
De Hebreeënbrief - avond 01
Datum: donderdag, 28 september 2023
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Hebreeën
Het leven van David - avond 01
Datum: donderdag, 14 september 2023
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:5-7
Verblijdt u in de genade
Datum: zondag, 13 augustus 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 4:4-9; Filippenzen 1:3-11
Christus, de hoop van de heerlijkheid
Datum: zondag, 16 juli 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:24-2:3
Israel, de volken en de gemeente - avond 12
Datum: donderdag, 11 mei 2023
Serie: Israël, de volken en de gemeente
Schriftgedeelte: Hosea 1:11
Het Markus evangelie - avond 18
Datum: donderdag, 04 mei 2023
Serie: Het Markus evangelie
Schriftgedeelte: Markus 15:21-16:20
Israel, de volken en de gemeente - avond 11
Datum: donderdag, 20 april 2023
Serie: Israël, de volken en de gemeente
Schriftgedeelte: 2Kronieken 35:16-18