zondag 21 april 10:00 - 11:30 spreker Oby Vossema
zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
  • Dag 105 "En dit is van die dag af en voortaan zo geweest; want hij heeft het tot een verordening en bepaling ingesteld in Israël, tot op deze dag" (1 Sam. 30:25). Nadat David met een deel van de mannen de vijand overwonnen hadden en hun vrouwen en kinderen terug hadden, wilden de mannen die ten strijde trokken de buit niet delen met degenen die zo moe waren, dat ze bij de bagage bleven. Maar David zegt: "Wie zou in deze zaak naar u luisteren? Want zoals het deel is van hen die...

    Lees de volledige dag

"Geen beter leermeester dan tegenslag"

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


De geestelijke wapenrusting - 7 onderdelen
Datum: zondag, 17 september 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 6:10-20
Opstanding - goed, zeer goed, volmaakt
Datum: zondag, 16 april 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 15
Wat is wijsheid? - studie 3
Datum: zaterdag, 25 maart 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Wat is wijsheid? - studie 2
Datum: zaterdag, 25 maart 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Wat is wijsheid? - studie 1
Datum: zaterdag, 25 maart 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Alles overtreffende rijkdom
Datum: zondag, 13 november 2022
Serie: Samenkomst
Leven en vrijheid buiten de schaapskooi
Datum: zondag, 27 maart 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 10:1-18
Op weg naar de eindtijd - studie 3
Datum: zaterdag, 08 januari 2022
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Diverse Bijbelgedeelten
Op weg naar de eindtijd - studie 2
Datum: zaterdag, 08 januari 2022
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Diverse Bijbelgedeelten
Op weg naar de eindtijd - studie 1
Datum: zaterdag, 08 januari 2022
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Diverse Bijbelgedeelten
Burgers van een rijk in de hemel
Datum: zondag, 31 oktober 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 4:1-9
Heiliging
Datum: zondag, 08 november 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 1:30; Efeziërs 1:3
Vrede, genade en hoop van de heerlijkheid
Datum: zondag, 28 juni 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 5:1-5
De Heer is waarlijk opgestaan
Datum: zondag, 12 april 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 20:1-10; Lukas 24:34
Een kroonjaar
Datum: zondag, 05 april 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 65:11-14; Matteüs 27:27-29; 2Timoteüs 4:6-8
Jonathan de vriend van David - studie 3
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Samuel 20
Jonathan de vriend van David - studie 2
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Samuel 16-19
Jonathan de vriend van David - studie 1
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Kronieken 8:33-34; 1Samuel 13-15
De zwakheid van de mens en de goedertierenheid van God
Datum: zondag, 23 februari 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 51; 2Samuel 11
Gods raadsbesluit staat vast
Datum: zondag, 10 november 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 40:21-31
het geheimenis en de wapenrusting
Datum: zondag, 30 juni 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 6:10-20
Gods grote barmhartigheid
Datum: zondag, 17 maart 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 103
Gods plan met Israel - studie 3
Datum: zaterdag, 26 januari 2019
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Ezechiël 22:16-22
Gods plan met Israel - studie 2
Datum: zaterdag, 26 januari 2019
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: De basisprofetie; Deuteronomium 30:1-10
Gods plan met Israel - studie 1
Datum: zaterdag, 26 januari 2019
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Exodus 19:1-8