zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Geduld verlies je het makkelijkste als je het niet bezit"

Hans van de Lagemaat

Hans is gastspreker in onze gemeente. Hij is in het dagelijks leven docent Wiskunde aan een middelbare school.
Kijk ook eens op de website https://kleronomia.nl.


Waar is de grote stad Babylon?
Datum: zondag, 24 maart 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Openbaring 4
Wat de profeet gesproken heeft
Datum: zondag, 25 februari 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 2:1-12
Zij die op de aarde en zij die overwinnen
Datum: zondag, 28 januari 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Openbaring 12
Kaleb - vol achter de Heere aan, in een geest van bezonnenheid
Datum: zondag, 12 november 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Timoteüs 1:1-14; Numeri 13-14
De offers in het Oude en het Nieuwe Testament - deel 3
Datum: zaterdag, 28 oktober 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Leviticus 1-5; Efeziërs 4-5
De offers in het Oude en het Nieuwe Testament - deel 2
Datum: zaterdag, 28 oktober 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Leviticus 14; Exodus 12
De offers in het Oude en het Nieuwe Testament - deel 1
Datum: zaterdag, 28 oktober 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Genesis 22; Genesis 37
De dag des Heeren
Datum: zondag, 06 augustus 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Openbaring 1:10; Jesaja 2; Jesaja 33
Christus en de Vader zijn Eén
Datum: zondag, 09 juli 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Markus
Het Woord, de Eniggeborene en de schepping
Datum: zondag, 25 juni 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 1:1-18
Rachab, Tamar en Ruth
Datum: zondag, 23 april 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 38; Ruth 4
De rechtvaardigheid van God
Datum: zondag, 26 maart 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 3
Ik ben de HEERE, Die u heiligt
Datum: zondag, 30 oktober 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Exodus 31:12-17
De volheid van God - studie 3
Datum: zaterdag, 15 oktober 2022
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:7-11
De volheid van God - studie 2
Datum: zaterdag, 15 oktober 2022
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Efeziërs 2
De volheid van God - studie 1
Datum: zaterdag, 15 oktober 2022
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Efeziërs 3:14-21
Psalm 2 en 110
Datum: zondag, 10 juli 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 2; Psalmen 110
De boom van kennis van goed en kwaad
Datum: zondag, 08 mei 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 2:4-25
wie/wat is de weerhouder uit 2 Thessalonicenzen
Datum: zondag, 13 maart 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Tessalonicenzen 2:1-12
De grote Herder
Datum: zondag, 09 januari 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Hebreeën 13:20
kennis, wijsheid en geestelijk inzicht en Gods einddoel
Datum: zondag, 24 oktober 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:9-23
de opstanding van de Here voorzegd
Datum: zondag, 29 augustus 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Handelingen 13:14-39; Psalmen 89
Volmaaktheid
Datum: zondag, 27 juni 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Hebreeën 5
Zoals gesproken door de profeet Jeremia
Datum: zondag, 02 mei 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 27:1-10; Jeremia 32; Zacharia 11
Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
Datum: zondag, 10 januari 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 22:1-15

Pagina 1 van 2