zondag 23 juni 10:00 - 11:30 spreker Johan van der Hoeven
zondag 30 juni 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
  • Dag 168 "De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere" (Ps. 19:3). Het begin van deze psalm gaat over de schepping: De hemelen beschrijven Gods heerlijkheid en het uitspansel met de sterrenbeelden vertellen het plan van God. "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen...

    Lees de volledige dag

"Vaak werd een goede raad beter gegeven in de vorm van een kwinkslag dan van een ernstige onderrichting"

David van Wijck

David is gastspreker binnen onze gemeente. In het dagelijks leven is hij adviseur online media en ontwerper. HIj is ook verbonden aan Stichting Israel en de Bijbel.


De toekomstige 2e Pinksterdag
Datum: zondag, 19 mei 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Handelingen 2; Joël 2
Gerizim en Ebal - zegen en vloek
Datum: zondag, 12 maart 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Joshua 8:30-35
Jona, beeld van Israel en de Heere Jezus Christus
Datum: zondag, 12 juni 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jona 1:1-3:3
Gerechtigheid en zaligheid
Datum: zondag, 28 november 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 10:1-17
Koninkrijk van priesters
Datum: zondag, 10 mei 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Exodus 19:4-6
de kandelaar/Menora en het Licht van de wereld
Datum: zondag, 07 april 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Exodus 25:31-40; Exodus 27:20-21
Het offer op Moria en Golgotha en onze gezindheid: zie hier ben ik
Datum: zondag, 29 april 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 22:1-19
Abrams roeping
Datum: zondag, 19 februari 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 4:17; Genesis 11:27-12:4