zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Heb de moed niet hoogmoedig, maar ootmoedig te zijn"

Bastin Romijn

Bastin is vier dagen per week werkzaam in het onderwijs (SO-gedrag) – spreekt af en toe op conferenties, gemeenteavonden, diensten of bijeenkomsten met jongeren en geeft ook les aan een Bijbelschool.

Op de website Hemels Brood kun je verder kennis maken met het werk van Bastin en Colinda
Een groot deel van de website is gevuld met aantekeningen en bijbelstudies, artikelen en ook materialen die hij gebruikt bij de geloofsopvoeding van zijn kinderen en voor tieners binnen het onderwijs.


Hoop, de zekerheid dat God doet wat Hij zegt!

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 19/02/2023

De toespraak van Stefanus

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 09/10/2022

Gedragsverandering

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 06/03/2022

Een kist in Egypte en vertrouwen op Gods Woord

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 12/09/2021
Markus
Met dank aan Marjan.

Simson

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 14/02/2021

Leven als bezitters

Deze preek is welwillend door Bastin ter beschikking gesteld.

Pesach in de woestijn

Waarmee zijn we gevuld, zijn we vol van Hem?

 • dia01
 • dia02
 • dia03
 • dia04
 • dia05
 • dia06
 • dia07
 • dia08
 • dia09
 • dia10
 • dia11
 • dia12
 • dia13
 • dia14
 • dia15
 • dia16
 

Het geheim van Galilea

Pinksteren in het juiste perspectief

Keuzes maken, omdat het kan

Filippenzen 1 - keuzes maken

vers 3,4,5,7 Elkaar in Christus aanvaarden als nieuwe mensen en danken voor elkaar
vers 6 Geloven dat met Christus het oude leven voorbij is en het nieuwe leven realiteit is.
vers 8,25 Tijd steken in relaties, om samen verder te kunnen groeien in geloof
vers 9,10,11 Bidden om inzicht over onze geestelijke positie en daarnaar gaan leven
vers 12 Geloven dat Gods werk doorgaat, ondanks de omstandigheden
vers 14 Je laten bemoedigen door getuigenissen van christenen die lijden om het geloof
vers 15-16 Elkaar aanvaarden omdat we allebei genade van de Here hebben ontvangen hebben
vers 17-18 Geloven dat er meer waarheid kan zijn dan wij 'zien'
vers 20 Verlangen om straks bij de Here te zijn en nu al leven tot Zijn eer
vers 27 Leven voor wat het leven met God waard is

Samenkomst

Sprekers: , , , , Daniel Taihutu , , , , Gellius Vochteloo , Hans Swart , , , , Jan Korpershoek , , , , Kor van der Hoeven , Martien Plomp , , , , , Rob Oostman , , Ruben Griffioen , , ,
Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.