zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"De grote vijand van de waarheid is meestal niet de leugen, opzettelijk, bedrieglijk en oneerlijk, maar de mythe, vasthoudend, overtuigend en onrealistisch. Vaak houden we vast aan de clichés van onze voorgangers. We toetsen alle feiten op een aantal - J.F. Kennedy"

Frans Voskamp

Frans Voskamp is spreker in onze gemeente.


Ruth - deel 2

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 20/08/2023
 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5
 • Dia6
 • Dia7
 • Dia8

Ruth - deel 1

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst van 23/07/2023
 • Dia01
 • Dia02
 • Dia03
 • Dia04
 • Dia05
 • Dia06
 • Dia07
 • Dia08
 • Dia09
 • Dia10

De eenheid van de geest bewaren

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 28/05/2023

Elia - deel 7

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 30/04/2023

Elia - deel 6

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst

Yahweh en de Heere Jezus

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 25/12/2022
 • 20221225 Kerst JHWH is Zijn Naam

Wijsheid in een bezeten wereld

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 06/11/2022

 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5


Gods Heilsplan

De wereld is met al haar nood,

voor straf, geketend aan den dood

en waar die duist're macht ook woedt,

daar dooft het licht en vloeit er bloed.

 

God, Die de wereld liefheeft, redt,

heeft er de kribbe neergezet.

Daarin legt Hij, heel klein en teer

Zijn lang beloofde Zoon teneer.

 

Heel arm komt deze Koningszoon.

Geen pracht of praal, geen gouden kroon.

Zijn majesteit en heerlijkheid

verbergt Hij door Zijn need'righeid.

 

De krib, naar menselijk begrip,

is hoogstens slechts een kleine stip.

Toch is het heilsgeheimenis,

de kern van de geschiedenis.

 

Gods doen en laten wordt veracht,

ja, zelfs de Zoon wordt omgebracht.

Maar zie, het Heilsplan gaat wel door;

Baant door de tijd een lichtend spoor.

 

De wereld, die dit licht bespiedt,

Zij ziet het wel, maar grijpt het niet.

Zodoende toeft de dageraad

Totdat de "Volle Zon"opgaat.

 

De schepping, hoe besmeurd, berooid,

blinkt als Gods Heilsplan is voltooid!

Gered, volmaakt baadt zij in 't licht

Van Zijn genadig aangezicht.          [ Doe van Zanten Ezn. ]

Elia - deel 5

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 21/08/2022
 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5
 • Dia6
 • Dia7
 

Elia - deel 4

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 31/07/2022
 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5

Elia - deel 3

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 17/07/2022

 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5
 • Dia6
 

Elia - deel 2

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 01/05/2022
 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5

Elia - deel 1

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 16/01/2022
 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5
 • Dia6

Kerst 2021

De gezongen liederen:
Mary's Boychild
Mary did you know
Opwekking 528 - Hoor de engelen zingen de eer
Opwekking 529 - Komt laten wij aanbidden
Opwekking 146 Immanuel
Christmas Halleluja
Groen 79 - stille nacht
Unto us a Child is born
Opwekking 174-139 Juicht want Jezus is Heer
Johannes de Heer 48 - Ere zij God

2 dromen (vervolg op de 5 dromen)

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 18/07/2021

Pinksterfeest 2021

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 23/05/2021
 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5
 • Dia6
 • Dia7
 • Dia8
 • Dia9

Waarom was de opstanding op de 3e dag?

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 09/05/2021 

 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5
 • Dia6

Opstanding

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 18/04/2021


 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4

5 dromen

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 07/03/2021

Ik kan wel janken - van twee naar een

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 24/01/2021

Toewijding

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 29/11/2020

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 18/10/2020
 • Dia1
 • Dia2

Als in de dagen van Noach

 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4

verlossing, bloed, kruis en dood

 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5

Barzillai

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 08/03/2020
 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4


BarzillaiMet dank aan Marjan.

Psalm 90 en 2+2=4

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 29/12/2019

Samenkomst

Sprekers: , , , , Daniel Taihutu , , , , Gellius Vochteloo , Hans Swart , , , , Jan Korpershoek , , , , Kor van der Hoeven , Martien Plomp , , , , , Rob Oostman , , Ruben Griffioen , , ,
Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.

Elia

Sprekers:
Velen zeggen dat we in de ‘eindtijd’ leven; de eindtijd is weliswaar al begonnen in Genesis, maar de barensweeën lijken toch begonnen. Velen denken dat de huidige corona-tijd daar duidelijke tekenen van zijn.

De vraag die we met elkaar willen beantwoorden is wat er als eerste op Gods agenda staat.

We gaan ons niet wagen aan (profetische) uitspraken over wanneer er iets gaat plaatsvinden, maar we kijken wel naar het ‘wat’.
Staan we vlak voor het moment dat de Here Jezus terugkeert naar de aarde, of ‘moet’ er eerst nog wat anders gebeuren, bijvoorbeeld de herbouw van de tempel?
En welke rol speelt Elia?

In Maleachi4 staat:
5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

In deze serie willen we het leven van Elia gaan volgen; wie was hij, waar kwam hij vandaan, waar en wanneer trad hij op, etc.

U kent misschien het lied van Chi Coltrain ‘go like Elijah’ of de film ‘left behind’.
Wat daar gezongen en getoond wordt, is dat ook de Bijbelse waarheid (voor ons)?

De geschiedenis van Elia begint in 1 Koningen en bekend is waarschijnlijk ook zijn ‘opname’ ten hemel, op het moment dat hij zijn taken overgeeft aan Elisa.

In het Nieuwe Testament komen we Elia ook een aantal keren tegen, op de berg der verheerlijking verschijnt hij samen met Mozes.
Waar we ook naar willen kijken is wie de 2 getuigen in Openbaring zijn.

We hebben het komend jaar dus best wel wat te onderzoeken, voordat we tot conclusies kunnen komen.
Misschien wil je deze zoektocht met ons meedoen. Vragen stellen mag, graag zelfs, stuur ons een mail.

Ruth

Sprekers:
Een serie over het Bijbelboek Ruth, over de periode 2023-2024 door Frans Voskamp.