zondag 21 juli 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
zondag 28 juli 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 195 "Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn" (Jes. 11:10). "Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen" (Jes. 11:1). De Heere Jezus Christus, De Geliefde, is uit het geslacht van David (dus uit Isaï). Maar Hij is ook de Wortel. Op deze dag, die Jesaja beschrijft, is het...

    Lees de volledige dag

"Christenen zijn het levende bewijs dat God humor heeft"

Piet van der Lugt

Piet van der Lugt is bijbelleraar/evangelist uit Naaldwijk.


De plaats die de Heere zal kiezen
Datum: zondag, 26 mei 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Deuteronomium 12:1-25
Bij God is alles mogelijk
Datum: zondag, 24 december 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 1:26-40
Ben-Oni en Benjamin
Datum: zondag, 01 januari 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 35:16-21; Micha 5:1-4
hoofd, handen en voeten, onze wandel
Datum: zondag, 04 september 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Koningen 9:30-37; 1Koningen 21:1-25
Christus onze Heiland
Datum: zondag, 17 april 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 45:15-25; Filippenzen 3:1-11
Christus Die de losprijs betaalde
Datum: zondag, 04 april 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 49
Zalig is hij die Jakobs God tot zijn Hulp heeft
Datum: zondag, 08 december 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 146
Ik, Ik ben de opstanding
Datum: zondag, 21 april 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 11:14-46
Verlost van angst
Datum: zondag, 16 september 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Markus 4:35-41; Psalmen 107
Geven en danken
Datum: zondag, 04 maart 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Koningen 4:42-44; Johannes 6:1-15
De Here komt
Datum: zondag, 24 december 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Joshua 5:13-6:5
gereinigd van onze melaatsheid/zonde
Datum: zondag, 16 april 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Leviticus 14:1-32
Psalm 46 Een veilige schuilplaats
Datum: zondag, 06 november 2016
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 46
De Here is genadig
Datum: zondag, 22 november 2015
Serie: Samenkomst
Maria van Magdala
Datum: zondag, 05 april 2015
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 20:1-18
El Shaddai - God de Almachtige
Datum: zondag, 23 maart 2014
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 48:1-4; Genesis 48:15-16; Genesis 28:10-19; Psalmen 91:1-4
Geen tradities, maar Ik, Ik ben, Hij is onze Here
Datum: zondag, 11 augustus 2013
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 12:1-12:8; Matteüs 12:38-12:42
Daniel, Hananja, Misael en Azarja, het evangelie in een notendop
Datum: zondag, 18 november 2012
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Daniël 1:1-1:21
De redding van de Here, ook voor de heiden
Datum: zondag, 12 augustus 2012
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Koningen 8:12-8:43; Handelingen 8:26-8:39
Luister, Israel De HEERE, onze God, de HEERE is één
Datum: zondag, 04 december 2011
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Deuteronomium 6:1-6:9
Christus de Profeet (verleden), Priester (heden) en Koning (toekomst)
Datum: zondag, 29 mei 2011
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Hebreeën 1:1-1:12
Bomen in de Bijbel, beeld van Christus
Datum: zondag, 24 oktober 2010
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 1:1-1:6; Genesis 1:1-1:13
De vreze des Heren
Datum: zondag, 29 augustus 2010
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Handelingen 9:26-9:31; Spreuken 1:7-1:7
Hoe lang Here? Het geloof overwint!
Datum: zondag, 30 augustus 2009
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 13:1-13:6
De opperste wijsheid en het bijbels denken t.o.v. het Griekse denken
Datum: zondag, 08 maart 2009
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Spreuken 1:20-1:33; Spreuken 9:1-9:11

Pagina 1 van 2