zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
donderdag 12 oktober 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
"Een onrechtvaardige wet is helemaal geen wet. - Maarten Luther"

Piet van der Lugt

Piet van der Lugt is bijbelleraar/evangelist uit Naaldwijk.


Ben-Oni en Benjamin

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 01/01/2023
Vertaling van ´Shalom Jerusalem´ van Paul Wilber

Grote vrede Jeruzalem
stad van onze God.
De redding is voor u uitgegoten
de verzoening van de Heer.
Eens waren uw straten vol van vreugde
takken werden omhooggeheven.
Er werd geroepen: Gezegend zij de Heilige
Jeshuah Adonai.

Shalom, shalom Jeruzalem
vrede zij u.
Als de Messias komt om ons mee naar huis te nemen
mag dan Zijn lof in u gevonden worden.

Israël geliefde, Efraim Mijn zoon,
wat zou Mijn hart beven als Ik je hoorde zeggen
Onze Messias is gekomen.
Oh, mijn broeders, hoor deze woorden,
mogen zij je hart doorsteken.
Bekeer je om Adonai te aanbidden,
De Messias zul je dan kennen.

Shalom, shalom Jeruzalem
vrede zij u.
Als de Messias komt om ons mee naar huis te nemen
mag dan Zijn lof in u gevonden worden.

Shalom, shalom Jeruzalem
vrede zij u.
Als de Messias komt om ons mee naar huis te nemen
mag dan Zijn lof in u gevonden worden.

Mag dan Zijn lof in u gevonden worden.

hoofd, handen en voeten, onze wandel

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 04/09/2022

Christus onze Heiland

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 17/04/2022

Christus, onze Heiland
Met dank aan Marjan.

Christus Die de losprijs betaalde

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 04/04/2021
Pasen

Zalig is hij die Jakobs God tot zijn Hulp heeft

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 08/12/2019

Ik, Ik ben de opstanding

Verlost van angst

Geven en danken

De Here komt

gereinigd van onze melaatsheid/zonde

Psalm 46 Een veilige schuilplaats

Maria van Magdala

El Shaddai - God de Almachtige

Geen tradities, maar Ik, Ik ben, Hij is onze Here

De redding van de Here, ook voor de heiden

Luister, Israel De HEERE, onze God, de HEERE is één

Bomen in de Bijbel, beeld van Christus

De vreze des Heren

Hoe lang Here? Het geloof overwint!

De opperste wijsheid en het bijbels denken t.o.v. het Griekse denken

De priesterlijke zegenbede

Hoe gaan we met de 'vreemdeling' om?

Samenkomst

Sprekers: , , , , Daniel Taihutu , , , , Gellius Vochteloo , Hans Swart , , , , Jan Korpershoek , , , , Kor van der Hoeven , Martien Plomp , , , , , Rob Oostman , , Ruben Griffioen , , ,
Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.