zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
donderdag 12 oktober 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
"De Bijbel is het enige boek uit de oudheid waarvan de Schrijver nog leeft"

Cees Terpstra

Cees en Joke Terpstra wonen in Hendrik Ido Ambacht. Na hun studie op de Bijbelschool werden zij opgenomen in het Filadelfia-zendingsverband om fulltime te kunnen werken in het evangelie.
Vanuit hun gemeente in Rotterdam-Zuid is Cees betrokken bij pastoraat en evangelisatie in en om Rotterdam. Door zijn medewerking aan evangelisatiecampagnes in ons land, heeft Cees contacten met verschillende gemeenten gekregen. Hij spreekt regelmatig op diverse plaatsen in de diensten op zondag en geeft ook Bijbelstudies in enkele gemeentes. Tevens zijn Cees en Joke als gastechtpaar betrokken bij Christelijk conferentiecentrum "De Ark" in Ter Apel.


Het loflied van Paulus - onze erfenis

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 24/09/2023

Job

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 22/01/2023

Op reis

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 28/08/2022

De goede Herder

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 23/01/2022

Het oude en het nieuwe verbond
Met dank aan Marjan.

Toegang tot de Vader

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 22/08/2021

Hij is erbij

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 25/04/2021

de Samaritaanse vrouw en het Levende Water

Pascha en Het Lam

Het manna

Onze tijd goed besteden

Hoop voor de kamerling

Komt de Here Jezus op de eerste plaats

Zaaien in het vlees of in de geest en de tactiek van de boze

Vlees tegenover genade, wie is Heer in mijn leven

De weduwe van Zarfath

Petrus' wonderbaarlijke redding

Elia op de berg en in het dal

De Hogepriester: offeren, bidden en zegenen

De Emmausgangers

Lamp, olie en kruik

In de liefde geworteld en gefundeerd

Nicodemus: een oprechte farizeeer

Psalm 42

De godsvrucht

De Rots, geloof, vertrouwen en overgave

Samenkomst

Sprekers: , , , , Daniel Taihutu , , , , Gellius Vochteloo , Hans Swart , , , , Jan Korpershoek , , , , Kor van der Hoeven , Martien Plomp , , , , , Rob Oostman , , Ruben Griffioen , , ,
Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.