zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
zondag 17 december 10:00 - 11:30 spreker Ronald Lammers
"De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden - Maarten Luther"

Jaap Plomp

Jaap Plomp is spreker binnen onze gemeente. In het dagelijks leven is hij vrachtwagenchauffeur.


Op God kunt u rekenen, het komt allemaal in orde
Datum: zondag, 03 januari 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 1; Ezechiël 28:12-19
Voor wie buig je?
Datum: zondag, 23 augustus 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Daniël 3
Gerechtvaardigd door geloof
Datum: zondag, 19 juli 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:1-25; Genesis 4:1-16
Een verstandig hart en een profetisch woord
Datum: zondag, 09 februari 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Koningen 3
Abba Vader
Datum: zondag, 22 september 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 8:15-17
Gezondheid
Datum: zondag, 21 juli 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Titus
Liefde wordt beloond
Datum: zondag, 24 maart 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 1:1-11
Erfenis van de leugen
Datum: zondag, 14 oktober 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Deuteronomium 28
Goede werken
Datum: zondag, 29 juli 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:17-2:10
Zijn kracht in ons
Datum: zondag, 25 februari 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:1-14
De goede strijd van het geloof
Datum: zondag, 19 november 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:1-14
Zodat gij weet
Datum: zondag, 27 augustus 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:1-14
Samen de wedloop lopen
Datum: zondag, 30 april 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 3:12-21; 2Timoteüs 4:1-8
Mattheus 13 - de gelijkenissen
Datum: zondag, 29 januari 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 13
Het lijden gewogen
Datum: zondag, 14 augustus 2016
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 8:18-22
Dit is uw redelijke eredienst
Datum: zondag, 17 juli 2016
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Tessalonicenzen 2:1-12
Wie is er tot zulk een taak bekwaam?
Datum: zondag, 07 februari 2016
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 3:8-13; 2Tessalonicenzen 2:3-10
Zondigen
Datum: zondag, 30 augustus 2015
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Job 1:4-5; Genesis 6:1-8
Bewustwording - bewust zijn
Datum: zondag, 09 augustus 2015
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Job 1-2
arbeiders in de wijngaard
Datum: zondag, 28 december 2014
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 20:1-16
Schat in de hemelen
Datum: zondag, 05 oktober 2014
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 20:1-16
De toestand in de wereld bezien vanuit het Woord
Datum: zondag, 27 juli 2014
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 16:33; Efeziërs 5:1-21
Met onderscheid lezen
Datum: zondag, 04 mei 2014
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 2:6-16
liefde, kennis, onderscheid en vrucht
Datum: zondag, 30 maart 2014
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 1:9-10
roeping, hoop en bediening
Datum: zondag, 22 december 2013
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Timoteüs 3:1-3:5

Pagina 1 van 2