zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Vaak werd een goede raad beter gegeven in de vorm van een kwinkslag dan van een ernstige onderrichting"

Ton Stier

Ton Stier is fulltime verbonden aan de stichting Israël en de Bijbel en zet zich sinds 1985 samen met zijn vrouw Gerda en een grote groep (vrijwillige) medewerkers in voor de verspreiding van Gods Woord onder het Joodse volk.


Een huis van rust

De voetwassing

De Messias, de Vredebrenger voor Jood en heiden

Geef acht op het profetisch Woord

De lofzang van Zacharias

Goddelijke kracht

De Emmausgangers

Ontvangen zegen, geloofsvertrouwen en dienen

Onze Bewaarder

Het hogepriesterlijk gebed

In den beginne; licht en duisternis

Psalm 46

Het koninkrijk straks in plaats van het koninkrijk nu

De Knecht des Heren

Samenkomst

Sprekers: , , , , Daniel Taihutu , , , , Gellius Vochteloo , Hans Swart , , , , Jan Korpershoek , , , , Kor van der Hoeven , Martien Plomp , , , , , Rob Oostman , , Ruben Griffioen , , ,
Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.