zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Wat is een mens zonder De Mens?"

Johan van der Hoeven

Johan van der Hoeven is oudste in de Evangeliegemeente van Jezus Christus te Oud-Beijerland, daarnaast is hij voorzitter van het Stichtingsbestuur.
Johan is werkzaam als Managing Director bij Van Heck Automaterialen.


De dingen die verschillen (2)

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 10/09/2023

De dingen die verschillen (1)

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 30/07/2023

De almacht van God

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 11/06/2023

Hoe groot zijt Gij?

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 07/05/2023

Trouw en vertrouwen

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 16/10/2022

Niet meer ik, maar Christus leeft in mij

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 07/08/2022

Het recht van de sterkste - kracht van de zwakke

 
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 26/06/2022

Dwaasheid van de mens en de wijsheid van God

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 14/11/2021

Mijn genade is voor u genoeg

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 21/02/2021

Hou vol!

Tekst van Frans tijdens de zangdienst uit het blad Promise:

Wat is een ‘community’ of gemeenschap?
Het woord ‘community’ heeft zijn wortels in het Latijnse woord communitas en werd oorspronkelijk gebruikt als verwijzing naar een groep mensen die in een specifieke geografische omgeving woonde, zoals een stad of een wijk. Tegenwoordig hebben we op internet ook virtuele communities, groepen mensen die met elkaar communiceren op een sociaal media-platform. Er zijn dus duidelijk verschillende niveaus en types van een community. Hoe voelt het om deel te zijn van jouw lokale kerk? En wat maakt van een groep mensen een community of gemeenschap?

Een gemeenschappelijke deler: Een essentieel onderdeel van een community is dat de mensen iets gemeen hebben. En dit ‘iets’ onderscheidt hen van de rest. Dat ‘iets’ kan zijn dat ze uit hetzelfde land komen, werken voor hetzelfde bedrijf, dat ze fan zijn van dezelfde voetbalclub, dezelfde politieke visie hebben of hetzelfde geloof. Wat hebben de leden van een kerk gemeenschappelijk? Wat brengt hen samen? En ervaren ze dat ook zo?

Het gevoel ergens bij te horen: In grote communities zijn de meeste individuen ‘onzichtbaar’ dat wil zeggen: niet zo op de voorgrond tredend of niet zo opvallend. Toewijding aan een community groeit wanneer een lid ervan zich gezien, geaccepteerd, gewaardeerd en op waarde geschat voelt. Er is een emotionele band. Ieder lid voelt dat het feit dat hij of zij onderdeel uitmaakt van een gemeenschap voldoet aan een diep gevoelde behoefte. Heb jij het gevoel dat je er bij hoort? Hoe weten andere leden van jouw kerk dat ze waardevol zijn voor de gemeenschap?

Gedeeld eigendom: Het gevoel onderdeel uit te maken van een gemeenschap of community groeit zelfs harder wanneer iemand zichzelf niet langer ziet als een welkome gast of een trouw lid, maar als mede-eigenaar van de gemeenschap. Wanneer dit gebeurt, investeert een lid meer dan tijd, energie en financiële middelen in de community. Dan is hij bereid om zichzelf te investeren. Natuurlijk behoort de kerk toe aan Christus. Wij zijn er nooit de eigenaar van. Maar er gebeurt iets in het hart van een gelovige wanneer hij of zij er voor kiest om te erkennen: dit is mijn christelijke familie, mijn kerk. Hoe zie jij jouw kerk? Heb jij die ‘eigendoms’-beslissing genomen?

De gezongen liederen:Uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt

Uw Woord een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Troost

Wat is ons beeld van de hemel?

Honger naar de Waarheid

Hannah en Elkana, gelovige ouders

Het ware wekenfeest, het Pinksterfeest

David en wij een man/vrouw naar Gods hart

In vrees geboren, in hoop herboren

De Here gaat voor ons uit

Jozef een type van Christus - deel 2

Jozef een type van Christus - deel 1

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

10 punten:

•       Dood en opstandig is de basis …
•       Wij hebben ontvangen nieuw Leven in Hem.
•       Met een roeping die boven is … bovenroeping in de hemel der hemelen.
•       Christus is het Hoofd van de gemeente.
•       Wij zijn leden van het Lichaam.
•       Wij leven in de tussen tijd … komst en wederkomst.
•       In deze tijd is de bijzondere genade van God van toepassing.
•       De opstanding van tussen de doden uit.
•       Om te komen tot een taak in de komende aioon.
•       Tot eer en  lof van Zijn heerlijkheid.

De dingen die ons in genade geschonken zijn

Samenkomst

Sprekers: , , , , Daniel Taihutu , , , , Gellius Vochteloo , Hans Swart , , , , Jan Korpershoek , , , , Kor van der Hoeven , Martien Plomp , , , , , Rob Oostman , , Ruben Griffioen , , ,
Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.