zondag 23 juni 10:00 - 11:30 spreker Johan van der Hoeven
zondag 30 juni 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
  • Dag 168 "De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere" (Ps. 19:3). Het begin van deze psalm gaat over de schepping: De hemelen beschrijven Gods heerlijkheid en het uitspansel met de sterrenbeelden vertellen het plan van God. "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen...

    Lees de volledige dag

"Omdat ik weet dat ik niet mijn eigen heer ben, breng ik mijn hart als een offer aan de Here - Calvijn"

Johan van der Hoeven

Johan van der Hoeven is oudste in de Evangeliegemeente van Jezus Christus te Oud-Beijerland, daarnaast is hij voorzitter van het Stichtingsbestuur.
Johan is werkzaam als Managing Director bij Van Heck Automaterialen.


Er staat geschreven
Datum: zondag, 12 mei 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Hebreeën 11:1-2
Ons Paaslam is geslacht - Christus
Datum: zondag, 31 maart 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 5:7
Rijk in Hem
Datum: zondag, 11 februari 2024
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 2
Houd stand
Datum: zondag, 31 december 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 121
De dingen die verschillen (2)
Datum: zondag, 10 september 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Handelingen 2
De dingen die verschillen (1)
Datum: zondag, 30 juli 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Petrus 1
De almacht van God
Datum: zondag, 11 juni 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 44:1-8
Hoe groot zijt Gij?
Datum: zondag, 07 mei 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Hebreeën 11:6-10
Trouw en vertrouwen
Datum: zondag, 16 oktober 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 24
Niet meer ik, maar Christus leeft in mij
Datum: zondag, 07 augustus 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 3
Het recht van de sterkste - kracht van de zwakke
Datum: zondag, 26 juni 2022
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Numeri 13:26-14:1
Dwaasheid van de mens en de wijsheid van God
Datum: zondag, 14 november 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 1:18-31
Mijn genade is voor u genoeg
Datum: zondag, 21 februari 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 15:3-9
Hou vol!
Datum: zondag, 27 december 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Timoteüs 6:11-21
Uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt
Datum: zondag, 02 augustus 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 3
Uw Woord een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Datum: zondag, 21 juni 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 24:3-8; Psalmen 119
Troost
Datum: zondag, 04 augustus 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 5:28-32
Wat is ons beeld van de hemel?
Datum: zondag, 02 juni 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Kolossenzen 3:1-4
Honger naar de Waarheid
Datum: zondag, 02 december 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Korintiërs 4:1-6
Hannah en Elkana, gelovige ouders
Datum: zondag, 22 juli 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Samuel 1; 1Samuel 2:1-11
Het ware wekenfeest, het Pinksterfeest
Datum: zondag, 20 mei 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Exodus 19:1-10
David en wij een man/vrouw naar Gods hart
Datum: zondag, 12 november 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Samuel 7:1-17; Efeziërs 1:3-5
In vrees geboren, in hoop herboren
Datum: zondag, 30 juli 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Hebreeën 10:37-11:3; Psalmen 33
De Here gaat voor ons uit
Datum: zondag, 09 april 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Exodus 13:21-22
Troost en Trooster
Datum: zondag, 01 januari 2017
Serie: Samenkomst

Pagina 1 van 3