(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Een impressie van deze Kerstmorgen.

Beluister de dienst.
Loading Player...


De tekst van "Mary did you know".

Mary did you know, that your baby boy Would one day walk on water?
Maria, wist je dat je zoon op een dag over water zou lopen?

Mary did you know, that your baby boy Would save our sons and daughters?
Maria, wist je dat je zoon onze zoons en dochters zou redden?

Did you know, that your baby boy Has come to make you new?
Wist je dat je zoon is gekomen om je te vernieuwen?

This Child that you delivered, Will soon deliver you!
Dit kind dat je gebaard hebt Ook jou zal verlossen!

Mary did you know, that your baby boy Will give sight to the blind man?
Maria, wist je dat je zoon een blinde man weer zal laten zien?

Mary did you know, that your baby boy Would calm a storm with His hand?
Maria, wist je dat je zoon een storm zal kalmeren met Zijn hand?

Did you know, that your baby boy Has walked where angels trod?
Wist je dat je zoon heeft gelopen waar de engelen zijn?

And when you kiss your little baby, You've kissed the face of God?
Als je je zoon kust Kuste je het gezicht van God?

Oh, Mary did you know? Mary did you know?

The blind will see, the deaf will hear, The dead will live again,
De blinden zullen zien, de doven zullen horen De doden zullen opnieuw leven.

The lame will leap, the dumb will speak Praises of the Lamb.
De verlamden zullen springen, de stommen zullen spreken aanbidding van het Lam.

Mary did you know, that your baby boy Is Lord of all creation?
Maria, wist je dat je zoon de Heer is van de schepping?

Mary did you know, that your baby boy Will one day rule the nations?
Maria, wist je dat je zoon op een dag de volken zal leiden?

Did you know, that your baby boy Was Heaven's perfect Lamb?
Wist je dat je zoon het volmaakte Lam is uit de hemel?

And this sleeping Child you're holding Is the Great I AM!
Dit slapende kind dat je vasthoudt, is de Grote IK BEN!

De sheets bij de preek:
Dia1
Dia2
Dia3
Dia4
Dia5
Dia6

Het gedicht van Frans:

            Kerstfeest
 
Een engel kwam tot het Joodse meisje Maria

en zei: jij zult zwanger worden, weldra.

Het bijzondere was; haar kindje, haar jonge vent

was eigenlijk Dé Engel des Heren uit het Oude Testament.


Zijn naam zou Jezus zijn, Joshua in de Hebreeuwse taal;

de leider van het Joodse volk, dat weten we allemaal.

Eens brengt Hij Zijn volk, als de Ware Jozua, in het beloofde land;

Voor wie geloven staat Hij daar Zelfs voor garant.
 

De herders waren in de velden van Efrata die nacht,

toen het goede nieuws de wereld werd in gebracht.

‘Ik verkondig u grote blijdschap’ zo had de engel gezegd,

want de Goede Herder Zelf was in de kribbe neergelegd.


Simeon en (Jo)Hanna waren in Jeruzalem,

toen de Here daar aan Zijn Vader werd voorgesteld.

Zij kwamen de tempel binnen gesneld;

‘lof zij de Heer’, de Christus; zij eerden Hem.


Wijzen kwamen het land in vanaf de oostgrens;

Ze werden door Herodes ontboden,

was er een nieuwe koning der joden?

Inderdaad: Hij was de énige Wijze Mens.


Herodes, én heel Jeruzalem met hem, was ontsteld, jaloers;

Moest hij zijn troon verlaten?

Men kreeg het van lieverlee in de gaten;

Deze Koning vaart een heel andere koers !


Zo werd het ‘kind’ van Bethlehem,

Die in het broodhuis werd geboren

Zelf het Levende Brood; dus hef je stem

en laat dat Manna je bekoren.


Voor Hem geen wierook, mirre of goud,

doch slechts een schamel klein geloven.

Richt je hoofd omhoog en kijk naar boven.

Het is pas écht Kerstfeest voor wie op Hem vertrouwt.


Nog wat mooie plaatjes:

Kerst2016 01

Kerst2016 02

Kerst2016 03

Kerst2016 04

Kerst2016 05

Kerst2016 06

  • De dagelijkse praktijk van Efeze 1 Deel 4: Voorbestemming (2)

    In de vorige aflevering hebben we gesteld, dat de traditionele voorbestemmingsleer indruist tegen wat in 1 Korintiërs 14:33 staat: "…want God is geen God van wanorde, maar van vrede." Bovendien is de gedachte dat God heel het menselijk leven leidt (dus ook dat mensen kwaad doen en kwaad moeten ondergaan) in tegenspraak met wat in Jakobus 1:13-14 staat: "Laat niemand, als hij verzocht wordt,...