De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden.
Maarten Luther
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Woordenlijst

Zaanaim
omwandelingen, verhuizingen /NBG: Saannaim
Zaanan
plaats van kudden, mogelijk ook: vruchtbaar /NBG: Saanan
Zaanannim
omwandelingen, verhuizingen /NBG: Saanannim
Zaavan
onrustig, beroering, beweeglijk /NBG: Zaawan
Zabad
gift, geschenk
Zabbai
betekenis onduidelijk, mogelijk: goedertierenheid van de Here, wellicht ook: rein/zuiver, omzwervend
Zabbud
gegeven, geschonken
Zabdi
gever, ook: geschenk van de Here
Zabdiel
gave/geschenk van God
Zabud
gegeven/geschonken
Zacchur
indachtig, gedachtig /NBG: Zakkur
Zaccur
indachtig/gedachtig /NBG: Zakkur
Zacharia
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here
Zacharias
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here / NBG: Zacharia
Zacharja
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here /NBG: Zekarjazelfde naam als Zacharia
Zacheus
zuiver, rechtvaardig, gerechtvaardigd
zachtmoedig
niet geneigd tot heftigheid, vriendelijk, zachtaardig
zachtmoedigheid
niet geneigd tot heftigheid, vriendelijk, zachtaardig
Zadok
rechtvaardige /NBG: Sadok
Zafnath Paaneah
waarschijnlijk: verlosser van de eeuw/wereld, mogelijk ook: uitlegger van verborgenheden /NBG: Safenat-Paneach
Zaham
afschuw, walging, walgelijk
Zain
7e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: zwaard/wapengetalswaarde 7
Zair
klein/gering, jong /NBG: Sair
Zakkai
zuiver, rein, onschuldig
Zakkur
indachtig, gedachtig
Zalaf
breuk, wond /NBG: Salaf
Zalmon
schaduwrijk, donker -> naam van een berg in Richteren 9:48 en Psalm 68:14, een krijgsheld in Psalm 68:14 / kaart 8 coordinaat D4bkleed, gewaad, (be)kleding -> een persoonsnaam/NBG: Salmon
Zalmona
schaduwrijk, donker /NBG: Salmona
Zalmuna
de schaduw wordt (van hem) weggehouden /NBG: Salmunna
Zamzummieten
zij die neurien/gerucht maken, ook: samenzweerdersnaam van reuzen
Zanoah
moerassige plaats, stinkend /NBG: Zanoach
Zara
opgang (van licht), stralende verschijning /NBG: Zerach
Zarchi
afkomstig van Zerach  = opgang (van licht), stralende verschijning
Zarfath
(samen)smelting/zuivering (van metalen) /NBG: Sarefatkaart 13 coordinaat A3a
Zartana
verkoeling /NBG: Saretankaart 9 coordinaat C2c
Zarthan
verkoeling /NBG: Saretankaart 9 coordinaat C2c
Zatthu
waarschijnlijk: sieraad, schoonheid, lieflijk /NBG: Zattu
Zaza
betekenis onduidelijk, mogelijk volheid
Zebadja
gift/geschenk van de Here
Zebah
slachtoffer, vlees van geslachte dieren /NBG: Zebach
Zebaim
gazellen /NBG: Hassebaim
Zebedeus
gift/geschenk van de Here
Zebina
gekocht
Zeboim
Gazellen -> Genesis, Deuteronomium en HoseaHeyenas -> 1 Samuel en Nehemia/NBG: Seboim
Zebudda
gegeven, geschonken
Zebul
woning, verblijfplaats
Zebulon
woning, verblijfplaatsook een persoonsnaam en gebied, kaart 2 coordinaat B2a
Zecharja
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here /NBG: Zekarjazelfde naam als Zacharia
Zecher
gedachtenis /NBG: Zeker
Zedad
zijde/helling (bijvoorbeeld van een berg) /NBG: Sedad
Zedekia
de Here zal (hem) bevestigen/oprichten/stellen -> Jeremia 27:1gerechtigheid van de Here -> alle andere teksten/NBG: Sedekia
Zeeb
wolf
Zefanja
(die) de Here heeft verborgen /NBG: Sefanja
Zefat
wachttoren /NBG: Sefat
Zefatha
wachttoren /NBG: Sefatanaam van een dal
Zefi
wachttoren /NBG: Sefi
Zefo
wachttoren /NBG: Sefo
Zefon
noordelijk, ook: verborgen, donkere hoek /NBG: Sefon
Zela
vrede rust, ook vredemaker -> persoonsnaam in Nehemia 11:5verzoek, vraag -> persoonsnaamrib, richel (van een bouwwerk), ook: hinken, mank, kreupel -> plaatsnaam Jozua 18:28 en 2 Samuel 21:14rots -> overige plaatsen en geografische aanduidingen
Zelafead
eerste breuk, doorbraak, eerstgeborene /NBG: Selofchad
Zelek
kloof/spleet, splijting /NBG: Selek
Zelotes
ijveraar, vol ijver /NBG: Zelooteen aanduiding
Zelzah
schaduw uit de zon /NBG: Selsach
Zemaraim
waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen, mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semaraim
Zemariet
afkomstig van Semaraim = waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen, mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semarietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Zemira
lied, melodie, gezang
Zenan
plaats van kudden, vruchtbaar /NBG: Senan
Zenas
afkorting van Zenodoros, betekenis: gave/geschenk van Zeus
Zer
waarschijnlijk: rots, vuursteen, mogelijk: koelte /NBG: Ser
Zera
opgang (van licht), stralende verschijning /NBG: Zerach
Zerah
opgang (van licht), stralende verschijning /NBG: Zerach
Zerahja
hij zal door de Here stralen/tot licht gebracht worden /NBG: Zerachja
Zeraja
woning van de Here /NBG: Seraja
Zered
snoeisels, fijne takjes, twijgjes, mogelijk ook: prachtige bomengroei, wilgenbeek
Zereda
verkoeling /NBG: Sereda
Zeredatha
verkoeling /NBG: Seredata
Zeres
goud, waarschijnlijk: Venus
Zeret-hassahar
pracht/luister van de dauw /NBG: Seret-Hassachar
Zereth
pracht, luister, glans /NBG: Seret
Zeri
balsem /NBG: Seri
Zeror
verkoeling /NBG: Seror
Zerua
melaats /NBG: Serua
Zerubbabel
verstrooid in Babel, ook mogelijk: gezaaid in Babel
Zeruja
welriekend, geurig, balsem /NBG: Seruja
Zetham
olijf, olijfboom, olijvenkweker /NBG: Zetam
Zethan
olijf, olijfboom, olijvenkweker /NBG: Zetan
Zethar
ster, mogelijk ook: zeer groot, overwinnaar /NBG: Zetar
Zevengesternte
opeenhoping /NBG: Pleiadennaam van een sterrenbeeld
Zia
gebeef, geschok, beweging, tumult
Ziba
standbeeld /NBG: Siba
Zibeon
veelkleurig, geschakeerd /NBG: Sibon
Zibja
gazelle /NBG: Sibja
Zichri
herdacht, beroemd, mijn gedachtenis /NBG: Zikri
Ziddim
zijden/hellingen /NBG: Siddim
Zidkia
gerechtigheid van de Here /NBG: Sidkia
Zif
stroom, verandering, mogelijk ook: geleendeen woestijn (rondom de stad Zif)een plaats in Juda en het Zuiderland, kaart 9 coordinaat C3ceen persoonsnaam
Zifa
stroom, verandering, mogelijk ook: geleend
Zifjon
verwachting, uitzicht /NBG: Sifjon
Zifron
betekenis mogelijk: lieflijke geur
Ziha
dorstig, droogheid /NBG: Sicha
Ziklag
betekenis onduidelijk, mogelijk: kronkelend/draaiend /NBG: Siklagkaart 2 coordinaat A3c
Zilla
schaduw /NBG: Silla
Zillethai
schaduw (bescherming) van de Here /NBG: Silletai
Zilpa
druppel, afdruipsel
Zimma
boos/slecht/gemeen plan
Zimram
snoeier, ook: zanger /NBG: Zimran
Zimran
snoeier, ook: zanger
Zimri
snoeier, ook: zanger
Zin
kleiaarde, slijk/modder, mogelijk ook: doornstruik -> een woestijn in Exodus 16:1, 17:1, Numeri 33:11,12 en een stad in Egypte in Ezechiel 30:15,16betekenis onduidelijk, mogelijk: lage palmboom, of: vlak/gelijkmatig -> overige tekstenwoestijn -> kaart 12 coordinaat C2dstad -> kaart 12 coordinaat kaart 2 coordinaat C1a alt=Egypte en de Sinai title=Egypte en de Sinai width=16 height=16 /> Egypte en de Sinai/NBG: Sin
Zina
overvloed
Zior
onbetekenend, klein /NBG: Sior
Zippor
(kleine) vogel, mus /NBG: Sippor
Zippora
(kleine) vogel, mus (vrouwelijk) /NBG: Sippora
Ziv
maand april/mei (2e maand) /NBG: Ziwbetekenis: glans, helderheid, schoonheid
Ziz
bloesem, glinstering /NBG: Sisnaam van een helling
Ziza
overvloed
Zizza
overvloed /NBG: Ziza
Zoan
mogelijk: vlakte, laag oord, mogelijk ook: plaats van vertrekkaart 12 coordinaat B1b
Zoar
onbetekenend, klein /NBG: Soarkaart 7 coordinaat C3d
Zoba
standplaats, positie /NBG: Sobakaart 13 coordinaat A3b
Zoboim
gazellen /NBG: Seboim
Zofah
uitgespreid, uitgegoten /NBG: Sofach
Zofai
honingraat /NBG: Sofai
Zofar
(kleine) vogel, mus /NBG: Sofar
Zofim
wachters, wakers, spieders /NBG: de spieders
Zohar
witheid (van kleur), mogelijk: taankleurig /NBG: Sochar
Zoheleth
slang /NBG: Zochelet
Zoheth
betekenis onduidelijk, mogelijk: dik, sterk, mogelijk ook: gewelddadige wegvoering /NBG: Zochet
Zonnepoort
aardewerk-poort /NBG: Schervenpoortnaam van een poort
Zora
verslagen, ook plaats van horzels /NBG: Sorakaart 2 coordinaat A3b
Zorobabel
verstrooid in Babel, ook mogelijk: gezaaid in Babel /NBG: Zerubbabel
Zoutdal
zoutdal/valleikaart 2 coordinaat A3d
Zoutstad
/NBG: Ir-Hammelach = zoutstad
Zoutzee
zee van het zout = de Dode zeekaart 2 coordinaat B3
Zuar
zeer klein, verkleind /NBG: Suar
Zuf
zeewier, zie ook Schelfzee -> Deuteronomium 1:1 en Exodus 23:31 NBGhoningraat -> persoonsnaam 1 Samuel 1:1 en 1 Kronieken 6:35, een gebied in 1 Samuel 9:5/NBG: Suf
zuiderland
kaart 2 coordinaat A3d
Zur
plaatsnaam: muur, fort, versterkte stadpersoonsnaam: rots/NBG: Sur
Zuriel
mijn rots is God /NBG: Suriel
Zurisaddai
mijn rots is de Almachtige/NBG: Surisaddai
Zuzieten
waarschijnlijk: bewegers, rondtrekkerskaart 7 coordinaat C2b

Agenda

 • 22 09
  samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
 • 29 09
  samenkomst met Hans van de Lagemaat 10:00 tot 11:30
 • 22 09 - 29 09
 • 05 10 - 06 10
 • 13 10 - 17 10
 • 20 10 - 27 10
 • 03 11 - 10 11
 • 14 11 - 17 11
 • 24 11 - 01 12
 • 08 12 - 12 12
 • 15 12 - 22 12
 • 29 12 - 05 01
 • 11 01 - 12 01
 • 19 01 - 23 01
 • 26 01 - 26 01

Deel deze pagina via

Recente preken

Loading Player...

Nieuwste downloads

Bijbelstudieverslagen
Bijbelstudieverslagen
Bijbelstudieverslagen
Bijbelstudieverslagen
Bijbelstudieverslagen

Inlog gemeenteleden