Het is veel gemakkelijker kritisch te zijn dan correct

Ons privacybeleid is gewijzigd als gevolg van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Je kunt dit hier lezen.

Woordenlijst

Gaal
verworpene, afkeer/afschuw
Gaas
(aard)beving
Gaba
heuvel/berg /NBG: Gebakaart 2 coordinaat B3a
Gabbai
belasting-inner
Gabbatha
verhoging/hoogte, ook: kale plek op het hoofd /NBG: Gabbataeen aanduiding
Gabisch
kristal /NBG: kristaleen aanduiding
Gabriel
held van God, machtige man Gods
Gad
voorspoed/welvaart/geluk, ook een gebiedook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B2d
Gadarenen
betekenis onbekend, wellicht: beloning van het eindekaart 10 coordinaat B2b 59
Gaddi
gelukkig/voorspoedig
Gaddiel
God is (mijn) geluk, voorspoed van (God) verkregen
Gadi
mijn geluk, mijn voorspoed
Gaetam
(de) verwoesting/ramp is ten einde /NBG: Gatam
Gaetham
(de) verwoesting/ramp is ten einde /NBG: Gatam
Gaham
waarschijnlijk: brandend /NBG: Gacham
Gahar
wellicht: schuilplaats, ook: zwak /NBG: Gachar
Gajus
meester, heer
Galal
wentelend (van een steen), ook: mest
Galaten
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 57).kaart 14 coordinaat E2b Thema is het verschil tussen het leven uit het vlees en het leven uit de Geest. Kerntekst: Galaten 5 vers 4, Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht, buiten de genade staat gij.
Galatie
land van de Galli(ers)/Keltenkaart 14 coordinaat E2b
Galgal
wiel, rad, wervelwind /NBG: wervelingeen aanduiding
Galilea
omkerend, draaiend, rollend, cirkelkaart 10 coordinaat B3a 59een meer, ook genoemd de zee van Tiberiaskaart 2 coordinaat B2b
Gallim
(steen)hopen, fonteinen
Gallio
betekenis onbekend, wellicht: iemand die op melk leeft
Gamaliel
God is mijn beloning, ook: voordeel van God
Gammadieten
stoutmoedige krijgerseen aanduiding
Gamul
beloond, ook: gespeend
Gareb
eczeem, lepra (melaats), schurftigook een heuvel bij Jeruzalem
Gasmu
(stort)regen /NBG: Gesem
Gath
wijnpers /NBG: Gatkaart 2 coordinaat A3b
Gath-Hefer
wijnpers van Hefer = put of bron, gegraven wijnpers /NBG: Gat-Hachefer
Gath-rimmon
wijnpers van Rimmon = granaatappel /NBG: Gat-Rimmon
Gaza
sterk, versterkt, vestingkaart 2 coordinaat A3c
Gazez
kapper, (schaaps)scheerder
Gazzam
verslindend
Geba
heuvel/bergkaart 2 coordinaat B3a
Gebal
berg, ook: grenskaart 13 coordinaat A2d
Geber
held, machtige, man
Gebim
waterreservoirs, ook: sprinkhanen
Gedalia
de Here is groot /NBG: Gedalja
Gedalja
de Here is groot
Geder
muur
Gedera
muur, ook: ommuurde plaats, schaapskooi
Gederoth
muren, ook: ommuurde plaatsen, schaapskooien /NBG: Gederot
Gederothaim
twee muren, twee schaapskooien /NBG: Gederotaim
Gedolim
de groten
Gedor
muurook een stad in Juda
Gehazi
vallei van het (profetisch) gezicht /NBG: Gechazi
Geliloth
omtrekken, gebieden /NBG: de steenkringen
Gemalli
kameeleigenaar, kameelrijder
Gemarja
de Here maakt af/brengt tot een einde
genaken
naderen
Gennesaret
mogelijk: hof van de vorst, wellicht ook: een harpeen plaatseen meer, ook genoemd de zee van Galilea en zee van Tiberiaskaart 2 coordinaat B2b
Gennesareth
mogelijk: hof van de vorst, wellicht ook: een harp /NBG: Gennesareteen meer, ook genoemd de zee van Galilea en zee van Tiberiaskaart 2 coordinaat B2b
Genubath
diefstal /NBG: Genubat
Gera
gewichtsmaat, ca. 0,45-0,55 gram, 1/20 of 1/24 sikkelbetekenis is graan als persoonsnaam
Gerar
verblijf, oponthoudkaart 2 coordinaat A3c
Geri
vluchteling /NBG: Hagri
Gerizim
afsnijdingenkaart 2 coordinaat B2c
Gersom
een vreemdeling daar, ook: verbanning
Gerson
verdrijving, verbanning
Geruth-Chimham
verblijfplaats/bewoning van Chimham = groot verlangen /NBG: Gerut-Kimham
Gesan
kluit (van aarde of stof)
Gesem
(stort)regen
Gesur
brugkaart 8 coordinaat C4b
Gesuri
afkomstig van Gesur /NBG: Gesur = brugkaart 8 coordinaat C4b
Gether
betekenis onzeker, mogelijk: vrees/angstvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Gethsemane
olijvenpers, oliepers /NBG: Getsemanekaart 11 coordinaat B1d
Gevangenpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
gevankelijk
als gevangene
Gezer
deelkaart 2 coordinaat A3b
Gezur
brug /NBG: Gesurkaart 8 coordinaat C4b
Giach
voort/doorbreken (bijvoorbeeld van water)
Gibath
heuvel/hoogte /NBG: Gibat
Gibbar
held
Gibbethon
heuvelachtig /NBG: Gibbeton
Gibea
heuvel, hoogte
Gibea-benjamins
heuvel, hoogte van Benjamin
Gibea-sauls
heuvel, hoogte van Saulplaatsnaam
Gibeon
heuvelstadkaart 2 coordinaat B3a
Giddalti
ik heb grootgemaakt
Giddel
overgroot
Gideom
dat wat omgehouwen is /NBG: Gidom
Gideon
hij die neerslaat, veller, omhouwerdezelfde naam als Jerubbaal en Jerubbeset
Gideoni
mijn veller/omhouwer /NBG: Gidoni
Gihon
stroom, voortstromend /NBG: Gichon
Gilalai
de Here heeft (weg)gerold
Gilboa
spuitende fonteinenkaart 2 coordinaat B2a
Gilead
hard, ruw gebergte kaart 2 coordinaat B2b/d een stad kaart 2 coordinaat B2d ook een persoonsnaam
Gilgal
wiel, radplaats in Efraim kaart 2 coordinaat B2cplaats in Benjamin kaart 2 coordinaat B3a alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Gilo
ballingschap
Gimel
3e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: kameelgetalswaarde 3
Gimzo
plaats van wilde vijgenbomen
Ginath
tuin, ook omheining, beschermd /NBG: Ginat
Ginnethoi
tuinman /NBG: Ginnetoi
Ginnethon
tuinman /NBG: Ginneton
Girgasiet
afkomstig van Girgasniet-Israelitisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Girgasieten
afkomstig van Girgasniet-Israelitisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Girgazieten
afkomstig van Girgasniet-Israelitisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Girzieten
afgescheidenen /NBG: Gizrieten
Gispa
vleierij, bedwelming
Gitthaim
dubbele wijnpers, twee druivenpersen /NBG: Gittaim
Gitthith
betekenis niet bekend, mogelijk een melodie of toonsoort, of: harmonisch, of: een snaarinstrument (wat in Gath werd gemaakt?)
Gittith
betekenis niet bekend, mogelijk een melodie of toonsoort, of: harmonisch, of: een snaarinstrument (wat in Gath werd gemaakt?)
Goath
loeiend /NBG: Goa
Gob
sprinkhaan
goedertieren
barmhartig (=medelijden of mededogen hebben), goedgunstig
goedertierenheid
barmhartigheid (=medelijden of mededogen hebben), goedgunstigheid
Gog
betekenis onduidelijk, mogelijk: verhoging, uitbreiding, dak
Golan
gevangenschap, ballingschapdit was een vrijstadkaart 2 coordinaat B2b
Golgotha
hoofdschedelplaats, schedelkaart 11 coordinaat A1b
Goliath
balling, gevangene /NBG: Goliat
Gomer
een inhoudsmaat, ca. 4 liter, 1/10 efapersoonsnaam ->betekenis volmaaktheid, voleindingkaart 1 coordinaat E1d/F1b volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Gomorra
mogelijk beladene, of: overstroming, onderdompeling
Gosen
betekenis onduidelijk, mogelijk: plaats, graslandkaart 12 coordinaat B1/C1
Gozan
afgesnedennaam van een rivier in 2 Koningen 17:6, 18:11 en 1 Kronieken 5:26naam van een stad in 2 Koningen 19:12 en Jesaja 37:12
gram
boos, toornig
gramschap
boosheid, toorn
grote zee
kaart 1 coordinaat C2/D2 - Middellandse Zee
Gudgod
spleet, barst
Guel
majesteit van God /NBG: Geuel
guichelaar
tovenaar, waarzegger
guichelaars
tovenaars, waarzeggers
Guni
bont, gekleurd, mogelijk: mijn beschermer
Gur
leeuwenwelp
Gur-Baal
verblijfplaats van Baal /NBG: Baal

Agenda

 • 27 05
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 03 06
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 27 05 - 03 06
 • 10 06 - 17 06
 • 24 06 - 01 07
 • 08 07 - 15 07
 • 22 07 - 29 07
 • 05 08 - 12 08
 • 19 08 - 26 08
 • 02 09 - 06 09
 • 09 09 - 09 09
 • 16 09 - 23 09
 • 30 09 - 04 10
 • 07 10 - 13 10
 • 14 10 - 14 10

Deel deze pagina via

Volg ons via

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Efeze 3:10-10
Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;