God bestaat niet. Hij leeft!
 • 27 05
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 03 06
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 10 06
  samenkomst met Rob Oostman 10:00 tot 11:30
 • 17 06
  samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30
 • 27 05 - 17 06
 • 24 06 - 15 07
 • 22 07 - 12 08
 • 19 08 - 06 09
 • 09 09 - 23 09
 • 30 09 - 13 10
 • 14 10 - 14 10

Ons privacybeleid is gewijzigd als gevolg van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Je kunt dit hier lezen.

Woordenlijst

Dabbaseth
kameelbult, ook: heuvelplaats /NBG: Dabbeset
Dagon
grote viseen afgodsnaam
Daleth
4e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: deurgetalswaarde 4
Dalfon
mogelijke betekenis: wener, ook: druppelend
Dalmanutha
mogelijk: het deel van de arme, wellicht: smeulend stuk hout /NBG: Dalmanuta
Dalmatie
betekenis mogelijk een priesterkleedkaart 14 coordinaat B1a/b
Dalpoort
een poort in de muur van Jeruzalemzie kaart 11 coordinaat A3b
Damaris
geliefde
Damaskus
betekenis onbekend, mogelijk: de zakkenwever zwijgt, druk/bedrijvig /NBG: Damascuskaart 13 coordinaat B3a
Dammim
einde/grens van het bloed, ook einde van de stilten /NBG: Efes-Dammim
Dan
rechter, hij, die recht verschaftook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat A2d/A3b, ook een plaats kaart 2 coordinaat B1b
Dan-jaan
omdat hij het recht/de rechter is
Daniel
mijn rechter is God
Danna
vrouwelijke rechter, oordeel
Dara
parel van wijsheid /NBG: Dera
Darda
parel der wijsheid
Darius
betekenis onzeker, mogelijk: bezitter van het goede
Darkon
drager, ook: verstrooid
Dathan
behorend tot de fontein/bron /NBG: Datan
David
geliefde
Debir
heiligdom (het gedeelte van waar de Here sprak)kaart 2 coordinaat A3ddezelfde plaats als Kirjath-Sefer en Kirjath-sannaook een persoonsnaam, de koning van Eglon
Debora
honingbij, ook haar woord
Dedan
laagland ook een plaatsnaam in Edomvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Dehuel
(het) aanroepen van God /NBG: Reuel
Dekapolis
(gebied van de) tien stedenkaart 10 coordinaat B3bd/C3ac
Deker
(doods)steek /NBG: Ben-Deker
Delaja
(die) door de Here opgetrokken/verlost (is)
Delila
trage/lusteloze
Demas
man uit het volk
Demetrius
volgeling van (de godin) Demeter, aan Demeter gewijd
Derbe
betekenis onbekend, mogelijk: (leer)looierkaart 14 coordinaat E2d
Diana
betekenis onduidelijk, mogelijk: volledig licht, stroom bedwongen /NBG: Artemiseen afgodennaam
Diblaim
dubbele (vijgen)koek, twee (vijgen)koeken
Diblath
haar vijgenkoek /NBG: Ribla
Dibon
wegkwijnen, ook verspillingkaart 2 coordinaat B3dook een plaats in Juda
Dibon-gad
verspilling van Gad = voorpoed/welvaart/geluk
Dibri
mijn woord, mogelijk: belofte van de Here
Didymus
tweeling(broer)een bijnaam
Difath
verpletteraar (van vijanden) /NBG: Difatvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Dikla
haar palmboom, palmboomvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Dilan
kalebas/pompoen, ook plaats van kalebassen
Dimna
mesthoop, ook mogelijk haar uitwerpsel
Dimon
wegkwijnen, ook verspilling /NBG: Dibonkaart 2 coordinaat B3dook een plaats in Juda
Dimona
wegkwijnen, ook verspilling /NBG: Dimon - Dibonkaart 2 coordinaat B3dook een plaats in Juda
Dina
rechter (vrouwelijk), berecht
Dinhaba
de rechter komt, dat de rechtspraak kome
Dionysius
gewijd aan (de god) Dionysus/Bachus (de god van de wijn)
Diotrefes
door Zeus opgevoed
Disan
gazelle, antilope
Dison
gazelle, antilope
Dizahab
genoeg goud, goudrijke plaats
Dobrath
weide(grond), schaapsweide /NBG: Daberatkaart 2 coordinaat B2a
Dodai
mijn geliefde, geliefde
Dodanieten
afkomstig van Dodanbetekenis onbekend, mogelijk: welbeminden, of: leidersvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Dodava
geliefde van de Here /NBG: Dodawahu
Dodo
zijn (de Here) geliefde
Doeg
begerig, ook: vreeswekkend
Dofka
bonzend/kloppend, ook veedrijvend
Dor
geslacht/generatie, ook woningkaart 2 coordinaat A2b
Dorkas
Hinde, gazelle
Dothan
twee bronnen /NBG: Dotankaart 2 coordinaat B2c
Drakenfontein
wellicht een poort in Jeruzalem
drekgoden
valse goden
drie tabernen
drie herbergen /NBG: Tres Tabernaekaart 14 coordinaat A1d
Drusilla
met dauw bedekt
Duma
stilte, dood, of: plaats van de dodenook een stad, zie kaart 15 coordinaat B3been andere naam voor Edom
Dura
woonplaats

Deel deze pagina via

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Efeze 3:9-9
En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;