Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven; en tegelijk: je bent meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.
Tim Keller, Redeemer Presbyterian Church, New York

Ons privacybeleid is gewijzigd als gevolg van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Je kunt dit hier lezen.

Woordenlijst

2 Johannes
Brief door Johannes geschreven (jaar ca. 56).Johannes schrijft over het blijven in de waarheid en het wandelen naar Gods geboden. Tevens vinden we er de waarschuwing voor de vele misleiders die in de wereld uitgegaan zijn en die in overeenstemming met de misleider en de antichrist de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden.Kerntekst: 2 Johannes vers 61, En dit is de liefde, dat wij naar Zijn geboden wandelen.
2 Korinthe
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 57).Beschrijft de bediening der verzoening te maken hebbend met het nieuwe verbond.Kerntekst: 2 Korinthe 12 vers 9, En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.
2 Petrus
Brief door Petrus geschreven (jaar ca. 60).Petrus wil in zijn 2e brief zijn lezers wakker houden door hen te herinneren aan dat waar het werkelijk om gaat.Kerntekst: 2 Petrus 1 vers 20 en 21, Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
2 Thessalonicenzen
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 53).De brief staat in het teken van de toekomstverwachting, een toekomst die toen zeer aanstaande was!Kerntekst: 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 en 2, Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem.
2 Timotheus
(Late) brief door Paulus geschreven vanuit de gevangenis (jaar ca. 68).De brief is gericht aan de trouwe medewerker Timotheus (zijn naam betekent Godvrezende of (tot) eer van God). Het is een afscheidsbrief, Paulus draagt de verkondiging over aan Timotheus. Paulus heeft zijn loop ten einde gebracht. Kerntekst(en): 2 Timotheus 4 vers 2, 3, 7 en 8, verkondig het woord ... , er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen ... , ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden..., voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid.

Agenda

 • 27 05
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 03 06
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 27 05 - 03 06
 • 10 06 - 17 06
 • 24 06 - 01 07
 • 08 07 - 15 07
 • 22 07 - 29 07
 • 05 08 - 12 08
 • 19 08 - 26 08
 • 02 09 - 06 09
 • 09 09 - 09 09
 • 16 09 - 23 09
 • 30 09 - 04 10
 • 07 10 - 13 10
 • 14 10 - 14 10

Deel deze pagina via

Volg ons via

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Efeze 3:10-10
Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;