Bij het bijbellezen moeten we aanschuiven bij de eerste lezers. Wat hoorden zij?
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

(Leestijd: 3 - 6 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
naam betekenis
Abilene herberg des vaders; wellicht ook grazige weide 
kaart 10 coordinaat B2b en C2a
Accad sterkte; vesting; kasteel / NBG: Akkad 
kaart 15 coordinaat C2b 
Achaje droefenis; narigheid 
kaart 14 coordinaat C2a/c
Ahava betekenis onduidelijk; mogelijk: stromend water; ik zal bestaan /NBG: Ahawa 
ook een rivier
Akeldama bloedakker; akker des bloeds 
kaart 10 bijkaartje, onder het dal van Hinnom
Akrabbim schorpioenen /NBG: schorpioenen 
kaart 2 coordinaat B4a 
Araba droge vlakte; woestijn 
zie kaart 12 coordinaat D1b/d
Argob hoop stenen 
kaart 9 coordinaat C2b ook een persoonsnaam
Armageddon heuvel/stad van Megiddo = plaats van menigten/scharen /NBG: Harmagedon 
Megiddo kaart 2 coordinaat B2a
Asdoth-Pisga lage plaatsen/ravijnen van de Pisga = deel/stuk /NBG: hellingen van de Pisga
Atroth-addar kronen/diademen van Addar = groot; machtig; glorieus; eerbaar /NBG: Atrot-Addar
Baal-Hermon heer van de (berg) Hermon; heer van droogte, hitte
Babylonie verwarring /NBG: Babel 
kaart 15 coordinaat C2d 
Basan vruchtbaar; effen terrein zonder stenen; lichte zanderige bodem 
kaart 9 coordinaat C1d/C2b 
Bazan vruchtbaar; effen terrein zonder stenen; lichte zanderige bodem /NBG: Basan 
kaart 9 coordinaat C1d/C2b
Bene-berak zonen van Barak /NBG: Barak
Bithynie betekenis onduidelijk; wellicht: terugwijkend land of een gewelddadig rennen /NBG: Bitynie 
kaart 14 coordinaat D1d/E1c
Cappadocie betekenis wellicht: kapiteel (van een zuil); knop; of: provincie van goede paarden; wellicht van kaftoriet /NBG: Kapadocie 
kaart 14 coordinaat E2b/F3a
Chadrach verblijf /NBG: Chadrak
Chaldea gebied waar de Chaldeeen, nakomelingen van Chesed (= sterrenkijker; astroloog), wonen /NBG: Kesed
Chelkath-hazurim veld der zwaarden/messen /NBG: Chelkat-Hassurim
Cilicie betekenis onbekend; mogelijk het land van Celix 
kaart 14 coordinaat E2d
Cinneroth harpen; citers /NBG: Kinneret 
een plaats kaart 2 coordinaat B2a 
vroegere naam van het meer van Galilea  kaart 2 coordinaat B2a
Dalmatie betekenis mogelijk een priesterkleed 
kaart 14 coordinaat B1a/b
Dan-jaan omdat hij het recht/de rechter is
Dekapolis (gebied van de) tien steden 
kaart 10 coordinaat B3bd/C3ac
Dura woonplaats
Eben-haezer steen der hulpe
Edom rood, ook een persoonsnaam en een volk 
kaart 2 coordinaat B4 kaart 7 coordinaat C4 kaart 9 coordinaat C4ab
Efrath vruchtbaarheid, ook een persoonsnaam /NBG: Efrata
Efratha vruchtbaarheid /NBG: Efrata
Emek-keziz vallei van het afhouwen/snijden; ook verboden vallei /NBG: Emek-Kesis 
Eth-kazin tijd/seizoen van de vorst/rechter/leider /NBG: Et-Kasin
Ezel vertrek (in de zin van weggaan) /NBG: Haezel
Fenicie palmbomenland; waarschijnlijk verwant aan Feniks (Mythologische vogel) 
kaart 7 coordinaat C1ac / C2a
Frygie vrij land; mogelijk: droog/dor 
kaart 14 coordinaat D3b/E2a
Galatie land van de Galli(ers)/Kelten 
kaart 14 coordinaat E2b
Galilea omkerend, draaiend, rollend, cirkel 
kaart 10 coordinaat B3a 59 
een meer, ook genoemd de zee van Tiberias 
kaart 2 coordinaat B2b 
Gethsemane olijvenpers, oliepers /NBG: Getsemane 
kaart 11 coordinaat B1d
Golgotha hoofdschedelplaats; schedel 
kaart 11 coordinaat A1b
Gosen betekenis onduidelijk, mogelijk: plaats; grasland 
kaart 12 coordinaat B1/C1
Hachila betekenis onduidelijk; mogelijk: (die) de Here verlicht /NBG: Chakila
Hefa duisternis /NBG: Efa 
geografische aanduiding
Hor-gidgad spelonk/grot van/in de kloof /NBG: Chor-Haggidgad
Idumea het rijk Edom heette in de Grieks-Romeinse periode Idumea 
kaart 10 coordinaat A4d/B4a
Illyrikum betekenis onbekend; wellicht: de lyrische band /NBG: Illyrie 
kaart 14 coordinaat B1b/C1a
Iturea bergachtig; of wellicht voorbij de grenzen; of: hij zal regelen 
kaart 10 coordinaat B1b/B2b/C1a 59
Judea een gebied (in het Oude Testament genaamd Juda) 
kaart 10 coordinaat A4b/d 59
Kappadocie betekenis wellicht kapiteel (van een zuil); knop of provincie van goede paarden /NBG: Kapadocie 
kaart 14 coordinaat E2b/F2a
Koa edele; prins
Libanon wit 
kaart 8 coordinaat C3b/D2c
Lycie betekenis onbekend; wellicht: wolfachtig 
kaart 14 coordinaat D2d
Lykaonie lichtland; of ook: wolfin; land van wolven 
kaart 14 coordinaat E2b
Macedonie betekenis onbekend; mogelijk: uitgestrekt land
kaart 14 coordinaat C1c/d C2a
Meara grot
Mesopotamie twee stromen/rivieren; wellicht: land tussen twee rivieren 
kaart 15 coordinaat C1/C2b
Minni (nood)lot/deel; toegewezen 
geografische aanduiding
Mysie verfoeilijk; moerassig (land); wellicht ook: land van beukenbomen 
kaart 14 coordinaat D1c/d 
Nahaliel vallei/dal van God /NBG: Nachaliel
Ofir as/stof; ook mogelijk: overvloed 
een vindplaats van goud 
ook een persoonsnaam 
kaart 1 coordinaat G3d  
volkerenlijst: afstammeling van Sem
Olijfberg berg van de olijven/olijfbomen 
kaart 11 coordinaat C1/2
Paddan-Aram vlakte van Syrie (Aram) 
kaart 15 coordinaat B1d/C1c 
Pamfylie van iedere stam; allerlei volksstammen 
kaart 14 coordinaat E2c/d
Paran plaats vol met holen/spelonken 
een woestijn kaart 12 coordinaat C2b/D2a
Parvaim oosterse gebieden /NBG: Parwaim
Pathros zuidelijke streek /NBG: Patros 
waarschijnlijk: Boven-Egypte 
kaart 12 coordinaat B2b
Pisidie gewest van rovers; wellicht ook: pekkig 
kaart 14 coordinaat E2c
Pontus de zee of landschap aan zee 
kaart 14 coordinaat E1d
Rafaim de rustigen; geneesheren; ook: reuzen /NBG: Refaim 
kaart 7 coordinaat C3a
Refaim de rustigen; geneesheren; ook: reuzen 
kaart 7 coordinaat C3a
Ruma hoog; verheven
Sahalim vossen /NBG: Saalim
Salisa driehoek(ig)
Saron een (grote) vlakte; een vlak/horizontaal land 
kaart 2 coordinaat A2d
Sarona een (grote) vlakte; een vlak/horizontaal land /NBG: Saron 
kaart 2 coordinaat A2d
Sin/Zin kleiaarde; slijk/modder; mogelijk ook: doornstruik -> een woestijn in Exodus 16:1; Exodus 17:1; Numeri 33:11-12 en een stad in Egypte in Ezechiel 30:15-16 
betekenis onduidelijk; mogelijk: lage palmboom; of: vlak/gelijkmatig -> overige teksten 
woestijn -> kaart 12 coordinaat C2d 
stad -> kaart 12 coordinaat C1a 
Sinear mogelijk uitwerping; naaktheid 
kaart 15 coordinaat C2b/D2c
Sinim betekenis onduidelijk; mogelijk: modder/slijk; of: doornachtig
steen Ezel vertrek (in de zin van weggaan) /NBG: Haezel
Syro-Fenicische /NBG: Syrofenicisch 
kaart 10 coordinaat B1b/B2
Tob goed; plezierig 
kaart 7 coordinaat C2b
Trachonitis bergachtig land; of: rotsachtige bodem 
kaart 10 coordinaat C3a 59
Ufaz waarschijnlijk: gelouterd/gezuiverd goud
Zif stroom; verandering; mogelijk ook: geleend 
een woestijn (rondom de stad Zif) 
een plaats in Juda en het Zuiderland
een persoonsnaam
Zin NBG: Sin 
Zoba standplaats; positie /NBG: Soba 
kaart 13 coordinaat A3b
Zofim wachters; wakers; spieders /NBG: de spieders
Zoheleth slang /NBG: Zochelet
Zoutdal zoutdal/vallei 
kaart 2 coordinaat A3d 
zuiderland kaart 2 coordinaat A3d