Het is veel gemakkelijker kritisch te zijn dan correct
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
naam betekenis
Abana verbond; mogelijk ook: steenachtig 
naam van een rivier 
kaart 13 coordinaat B3a
Arnon brullend; bulderend; haastend (een stroom en zijn gebied) 
kaart 2 coordinaat B3d 
beek der wilgen /NBG: de Wilgenbeek 
een rivier 
kaart 2 coordinaat B3d
Besor koel/koud 
kaart 2 coordinaat A3c
naam van een beek
Bethesda huis van barmhartigheid /NBG: Betesda 
kaart 11 coordinaat B1c
Chebar lang geleden; in een verleden /NBG: Kebar 
naam van een rivier
Esek strijd -> naam van een put in Genesis 26:20 
verdrukking -> persoonsnaam in 1 Kronieken 8:39 
Eufraat zoet water; ook vruchtbaar water 
kaart 15 coordinaat C2   
ook een plaatsnaam in Jeremia 13:4,5,6,7
Farpar snel/vlug /NBG: Parpar 
naam van een rivier 
kaart 13 coordinaat B3a
Frath zoet water; ook vruchtbaar water /NBG: Eufraat 
kaart 15 coordinaat C2   
ook een plaatsnaam in Jeremia 13:4,5,6,7 
Gozan afgesneden 
naam van een rivier in 2 Koningen 17:6; 18:11 en 1 Kronieken 5:26 
naam van een stad in 2 Koningen 19:12 en Jesaja 37:12
grote zee kaart 1 coordinaat C2/D2   - Middellandse Zee
Habor verbinding; mogelijk ook sterk /NBG: Chabor 
een rivier in 2 koningen 17:6 en 18:11 
een plaatsnaam in 1 Kronieken 5:26
Jabbok uitgietend; verspreidend 
kaart 2 coordinaat B2d 
Jordaan stromend, rivier, afdalend<br />
kaart 2 coordinaat B2/3 
Kedron vol zwartheid; troebel; dik / NBG:Kidron 
kaart 2 coordinaat B3a
Kedumin alouden, dit woord houdt verband met oosten  /NBG: de aloude 
naam van een beek
Kidron vol zwartheid; troebel; dik; ook: Kedron /NBG:Kidron 
kaart 2 coordinaat B3a
naam van een beek
Kison draaiend; kronkelend 
naam van een rivier 
kaart 2 coordinaat B2a 
Krith scheiding /NBG: Kerit 
naam van een beek 
kaart 2 coordinaat B2d 
nijl rivier; stroom 
Nijl komt in de Staten Vertaling niet voor, maar wordt aangeduid met de rivier 
kaart 1 coordinaat E3/4/5
Nimrim zuiver water; springend water 
naam van een rivier
Rode zee de zee van het zeewier / zie ook schelfzee 
kaart 12 coordinaat C2/D2
Rogel voller; iemand die stof vervilt 
naam van een fontein 
kaart 10 in overzicht Jeruzalem in de dagen van Christus omwandeling op aarde  59
Salmone vrede; wellicht ook: bekleed 
kaap Salmone 
kaart 14 coordinaat D2c 
Schelfzee de zee van het zeewier, zie ook Suf en Rode zee 
kaart 12 coordinaat C2/D2
Sichor zwart; troebel; waarschijnlijk de Nijl 
Sichor-libnath zwartheid van de maan; zwartheid van wittigheid; zwarte maan /NBG: Sichor-Libat 
een rivier in Aser
Sihor zwart; troebel /NBG: de Nijl /NBG: Sichor 
Siloa uit-/weggezonden /NBG: Siloach 
naam van een fontein
Siloam uit-/weggezonden /NBG: Siloach 
naam van een fontein
Sira terugdeinzing 
naam van een bron
Sitna aanklacht; beschuldiging 
naam van een waterput 
Sorek uitgelezen/voortreffelijke wijn 
naam van een beek 
kaart 2 coordinaat A3b 
Syrtis zandbank /NBG: Syrte 
naam van een zandbank
Ulai (mijn) sterke/eerst belangrijkste; mogelijk ook: drabbig water 
naam van een rivier 
kaart 15 coordinaat D5d
Zered snoeisels; fijne takjes; twijgjes; mogelijk ook: prachtige bomengroei; wilgenbeek
Zoutzee zee van het zout = de Dode zee 
kaart 2 coordinaat B3