De grote vijand van de waarheid is meestal niet de leugen, opzettelijk, bedrieglijk en oneerlijk, maar de mythe, vasthoudend, overtuigend en onrealistisch. Vaak houden we vast aan de clichés van onze voorgangers. We toetsen alle feiten op een aantal voorgekauwde interpretaties. We hebben vaak een mening zonder ergens over na te denken.
J.F. Kennedy
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
naam betekenis
Afarsathchieten
Afarsechaieten
zij die delen /NBG: ambtenaren
Alamoth op de (wijze van) maagden/jonkvrouwen; hooggestemd; met vrouwenstemmen /NBG: hoog-gestemd; de jonkvrouwen
Alsem bitter 
naam van een ster
Ariel leeuw van God /NBG: vuurhaard 
symbolische naam voor Jeruzalem in Jesaja 29:1,2,7 
een gedeelte van het altaar in Ezechiel 43:15 en 16 
een leraar in Ezra 8:16
Behemoth van: sprakeloos zijn /NBG: nijlpaard 
benaming van een wild beest; een kolossaal viervoetig dier
Cadkod karbonkel/almandiet /NBG: robijnen
Candace vorst van dienaren /NBG: Kandake 
naam van een dynastie van Ethiopische koninginnen
Cub doorn; stekel /NBG: Kub 
een volksnaam
Didymus tweeling(broer) 
een bijnaam
Eliel-Hammahavim de levenden /NBG: Machawiet
Epikureische behorend tot de sekte van de wijsgeer Epicurus (betekenis mogelijk: helper/verdediger)
Gabbatha verhoging/hoogte; ook: kale plek op het hoofd /NBG: Gabbata 
een aanduiding
Gabisch kristal /NBG: kristal 
een aanduiding
Galgal wiel; rad; wervelwind /NBG: werveling 
een aanduiding
Hammahavim de levenden /NBG: Machawiet
Harel waarschijnlijk: leeuw van God; held; mogelijk ook: berg van God /NBG: vuurhaard 
naam van een altaar
Hasmal gepolijst brons /NBG: metaal 
aanduiding
Hattirsatha excellentie /NBG: stadhouder
Huzab het werd geregeld/vastgesteld /NBG: het is beslist
Jasubilehem hij keert zich tot het brood /NBG: Jasubi-Lechem 
aanduiding
Libertijnen vrijgelatenen; vrijgemaakten
Mazzaroth verspreiders/verstrooiers; de dingen die uitgespreid zijn /NBG: tekens van de dierenriem
Mehunim woningen; verblijfplaatsen /NBG: Meunim
Meonenim helderzienden/waarzeggers; occultisten /NBG: waarzeggers 
naam van een terebint
Messias Gezalfde, zie ook Christus 
komt 2 maal in het Oude Testament voor: Daniel 9:25,26 en 2 maal in het Nieuwe Testament: Johannes 1:42; 4:25 
een titel, geen naam! 
Meunim woningen; verblijfplaatsen, zelfde als Meuniet
Nechlamiet mogelijk: dromer /NBG: Nechelamiet 
een aanduiding
Nehustan (koper) van metaal /NBG: Nechustan 
naam voor de koperen slang
Nethinim overgegevenen; toegewijden /NBG: tempelhorigen
Orion dwaas; maar ook: sterke 
naam van een sterrenbeeld
Pannag delicatesse /NBG: Mirre 
aanduiding
Parbar buitenwijk /NBG: bijgebouw
Parvarim woonstede /NBG: bijgebouwen
Rab-mag bewindvoerder?
Rab-saris hoofd van de eunuchs /NBG: hofmaarschalk 
aanduiding
Rahab arrogantie; trots; snoeverig; sterkte 
een symbolische naam
Sarsechim betekenis onduidelijk; mogelijk: vorst; vorst van de eunuchs
satan tegenstander; vijand; beschuldiger; lasteraar
Scheminith wellicht een achtsnarige lier
Schoham onyx/sardonyx /NBG: chrysopraas
Stoische zuilengang; van de zuilengalerij /NBG: Stoicijns 
aanduiding van een groepering
Sulammith vreedzaam; vredig /NBG: Sulammitische 
een aanduiding
weg van Sur kaart 2 coordinaat A4a 
Zebaim gazellen /NBG: Hassebaim
Zelotes ijveraar; vol ijver /NBG: Zeloot 
een aanduiding
Zevengesternte opeenhoping /NBG: Pleiaden 
naam van een sterrenbeeld