Lees de bijbel niet als een notaris, maar als een erfgenaam

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
De onderstaande gegevens zijn slechts ter oriëntatie, je komt in toelichtingen op de maten, gewichten en geld in bijbelprogrammas en boeken grote verschillen tegen.
Het feit dat iedere vertaling dit weer anders vertaalt, is niet bevorderlijk. De verschillende benamingen van de HSV  (Herziene Staten Vertaling) - SV (Staten Vertaling) - NBG (Nederlands Bijbelgenootschap vertaling 1951) - NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) zijn, waar mogelijk, vermeld.
We hebben soms ook het strongnummer en de Hebreeuwse of Griekse naam vermeld, dat is wel eens verhelderend.
Wellicht zijn er onjuistheden te vinden, maar we hebben de gegevens naar eer en geweten nagezocht en opgenomen en hopen dat je er iets aan hebt.
naam in Herziene Staten Vertaling soort omschrijving
bath inhoudsmaat ca. 40 liter, gelijk aan een efa, voor natte waren 
zie Ezechiel 45:11
beka een gewichtsmaat ca. 5,5 gram, 0,5 sikkel
boogschot lengtemaat zie Genesis 21:16
dagreis lengtemaat Numeri 11:31
volgens Easton (Illustrated Bible dictionary): de gebruikelijke afstand van een reis in het Oosten op kameel of paard die men in 6 tot 8 uur kan bereiken, 40-48 km
efa een inhoudsmaat  ca. 40 liter, 1/10 homer 
zie Ezechiel 45:11
eindweegs lengtemaat Genesis 35:16
HSV kleine afstand; eindje; enige afstand/NBV een uur of 2
el lengtemaat van Strong H520 ammah
van Strong G4083 pechus
een el is de lengte van de afstand van de punt van de elleboog tot het topje van de middelvinger, ca. 44 cm. 
er is ook een lange el bekend van ca. 52 cm.
Gera gewichtsmaat ca. 0,45-0,55 gram, 1/20 of 1/24 sikkel
zie Exodus 38:26
Gomer een inhoudsmaat ca. 4 liter, 1/10 efa 
zie Exodus 16:36
hand breed lengtemaat van H2948 tophach
een breedte van ca. 4 vingers, ongeveer 7,5 cm.
NBG handbreedte
hin een inhoudsmaat ca. 6,5 liter, 1/6 bath
homer een inhoudsmaat ca. 400 liter, ook wel een ezelslast genoemd en wellicht gelijk aan een kor
hoofdgeld (OT) NBG munt is tempelbelasting, zie 2 Koningen 12:4
hoofdgeld (NT) NBG munt van Strong G1323 didrachmen
is tempelbelasting, zie Mattheus 17:24
HSV twee drachmen/SV didrachmen/NBV tempelbelasting
juk landmaat de hoeveelheid land die een span of juk ossen in één dag kon omploegen (2000 m²?)
koperstukje NBG munt is 1/128 penning
zie Markus 12:42
HSV 2 kleine munten, dat is een kwadrant/SV 2 kleine penningen dat is een oort/NBV 2 muntjes, niet meer dan een quadrans
kor een inhoudsmaat een inhoudsmaat, ca. 400 liter, ook wel een ezelslast genoemd (zie Ezechiel 45:14) en wellicht gelijk aan een homer
zie Ezechiel 45:11
kwadrant munt van Strong G2835 kodrantes
het 4e deel van iets
Zie Mattheus 5:26
SV penning/NBG penning/NBV laatste cent
lat/riet/roede/stok lengtem lengte van zes el en een handbreedte = ca 271,5 centimeter
komt voor in Ezechiel 40 en 41
SV meetriet/NBG meetroede/NBV meetstok
log inhoudsmaat ca. 0,5 liter, 1/12 hin
zie Leviticus 14:10
maat inhoudsmaat 13 liter, 1/3 efa
2 liter, 1,3 hin
1,1 liter
metreet/metreten inhoudsmaat een metreet is ca. 40 liter
zie Johannes 2:6
mina gewichtsmaat 600 gram, 1/60 talent
penning munt van Strong G1220 denarion
is 1/64 schelling
een Romeinse zilveren munt, zie de gelijkenis van de arbeiders, Mattheus 20:1-16
NBG schelling/NBV denarie
penninkje munt van Strong G787 assarion
is 1/16 schelling 
SV penningsken/NBG duit/NBV zo goed als niets
pond (OT) gewicht van Strong H4488, maneh
1/60 talent = 600 gram
SV pond/NBG minen/ NBV mine
pond (NT) munt van Strong G3414 mina, in de gelijkenis van de ponden Lukas 19:11-27
en van Strong G3046 litra = 327,5 gram, zie Johannes 19:39
sikkel gewichtsmaat
munt 
ca. 11 gram 
een munt van ca. 11 gram 
span lengtemaat
van Strong G2239 zereth
De lengtemaat span was de helft van een gewone el, 44 centimeter / 2 geeft 22 centimeter
Andere bronnen geven aan dat een span de de afstand is tussen de top van de pink en de duim van een hand, wanneer men de vingers uitgespreid houdt (ca. 25 cm).
stadien afstand een stadie is een afstand van 185 meter
Dit is de afstand van de renbaan in het stadion Olympia.
stater (NT) munt van Strong G4715 zilveren stater, alleen in Matt. 17:27, woord is afgeleid van afwegen
SV stater/NBG zilverstuk/NBV vierdrachmenstuk
steenworp lengtemaat Zie Lukas 22:41, dat kun je zelf uitproberen
talent gewichtsmaat
munt
in het Nieuwe Testament een gewicht van ca. 24 of 34 kg goud of zilver
in het Oude Testament een grote geldswaarde 
vadem lengtemaat van Strong G3712 orguia
de afstand tussen de toppen van je vingers als je je armen uitstrekt (de zogenaamde spanwijdte), dat is ca. 185 centimeter
vinger lengtemaat een vingerbreedte van ca. 2 centimeter
zie Jeremia 52:21
zilverstuk (OT) munt van Strong H3701 keceph
betekenis is zilver of geld
SV zilverling/NBG zilverstuk/NBV shekel