zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Niet: drukte leidt tot gebedsloosheid maar: gebedsloosheid leidt tot drukte"