zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Omdat ik weet dat ik niet mijn eigen heer ben, breng ik mijn hart als een offer aan de Here - Calvijn"