Naar het model en het wordingsproces van Gods Geest groeiden uit het golem zijn organen, skelet, aders, membranen, zenuwen, pezen, spieren, hersenen enzovoorts. Zijn lichaam kreeg systematisch vorm, in tijd van dagen zoals God dit had vastgelegd. (Wij weten inmiddels precies hoe dit in de dagen van 40 weken verloopt.) Toen David dit zo overdacht, riep hij uit: “Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed” (Ps. 139:14).
Gods geliefde David spreekt over weven en borduren, een metafoor, om het meesterwerk en het wonderbaarlijke geheel van zijn menswording te beschrijven. Hij is in zijn moeder (haar naam is onbekend gebleven), op een afgezonderde plek ‘geweven’ en ‘geborduurd’. Kunnen wij dit ook over onszelf zeggen? God kent ons al voor de grondlegging van de wereld (Efe. 1:4). Wij mogen erkennen: “Heeft Eén ons niet in de baarmoeder gevormd?“ (Job 31:15) “Uw handen hebben mij gemaakt en bereid” (Ps. 119:73).

Borduren doe je met een naald met gekleurd draad. Er waren van ouds diverse borduurtechnieken voor geweven stof, precisiewerk! Waarschijnlijk droeg David koninklijke kleren met borduurwerk. Verbeelden de draden in Davids gedachten blauwe aderen, witte pezen, roze-grijze zenuwbanen en dergelijke? In de Tenach zijn meerdere woorden voor borduren elk met een eigen functie. David gebruikt het Hebreeuwse ‘rakam’. Heel bijzonder, want het staat verder enkel in Exodus voor het meest kunstzinnige borduurwerk van de tabernakelgordijnen en de kleding van de hogepriester Aäron en zijn zonen.* Bezaleël en Aholiab waren hiertoe door Gods Geest vervuld met kunstzinnig vakmanschap (Exod. 35:31, 35). Dit ‘rakam’ staat dus in heilige dienst! Kennelijk zag David zijn ontstaan in de baarmoeder als een kunstzinnig én een heilig werk.

Kunnen wij al deze gedachten doortrekken naar de meerdere van David? Ook over Hem is in een boek(rol) geschreven: “Zie, Ik kom” (Psalm 40:8). Jezus kwam! Met alle respect, ook Zijn golem is in Maria’s schoot geweven en geborduurd. Een heilig proces, te meer omdat Hij werd verwekt door de Heilige Geest. “Daarom” zei de engel tegen Maria, “het Heilige Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden” (Luk. 1:35).

Ineke van Lieshout

*Tabernakel: Exod. 26:36; 27:16; 36:37; 38:18; priesterkleding: Exod. 28:39, 40; 39:29.

Foto: Wiki Media Commons, echografie van een baby, 14 juli 2005, Hully Foto’s, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.