zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Christenen zijn het levende bewijs dat God humor heeft"

De Heer van boven

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
De Heer van Boven

HeervanbovenDe Heere Jezus mogen we ‘de Heer van Boven’ noemen. Deze woordkeus ontlenen we aan Johannes de Doper. Tijdens een doopsessie, aan het begin van zijn optreden, verkondigde hij Zijn komst van boven. Hij sprak: “Wie van boven is, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen” (Joh. 3:31).
In gesprek met de Joden bevestigde de Heer Zijn hemelse afkomst. “Hij zei tegen hen: u bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze (letl.) kosmos, Ik ben niet van deze (letl.) kosmos” (Joh. 8:23).

Hemel en kosmos (aarde plus sterrenhemel) zijn tegenpolen. Zij verschillen van aard. De kosmos is vol van zonde en dood, wat de Heer wil wegnemen (Joh.1:29). De hemel kent heiligheid, heerlijkheid, onsterflijk leven, (wat de Heer ons geven wil). Vanuit die heerlijkheid kwam de Heere Jezus naar de aarde (Joh. 17:5). Daarom staat Hij boven allen. Hij is hoger in rang (Gr. epano).

“Ik ben van boven (Gr. ano)”, zei de Heer wat bescheiden, want ano is het gewone Griekse bijwoord voor boven. Johannes gebruikte er een bijzonder woord voor, anothen. “Wie van anothen is, …”. Dit betekent ‘plaats van hogere orde’, een plaats die hoger gerangschikt is. Het verwijst naar vernieuwing en hemelse volmaaktheid. Denk aan Nicodemus die van boven af (anothen) wedergeboren moest worden (Joh. 3:7). Of aan het volmaakte geschenk dat van boven (anothen) neerdaalt, van de Vader der lichten (Jak. 1:17). Wie denkt bij dit geschenk niet aan de Heere Jezus, Die neerdaalde?

In de hemel bevinden zich Vader en Zoon met ontelbare engelen (Openb. 5:11). Volgens Genesis 1:6 ligt het gebied gescheiden van water onder het hemelgewelf. Boven dit gewelf is ook water en de hemel ligt daarboven, zegt vers 7 (zie Ps. 148:4). De afstand van de aarde tot dit boven is onmetelijk. Geen ‘hemel op aarde’ dus. Om een idee te geven, vanaf de aarde tot de verste ster is de afstand 9 miljard lichtjaar. Onze gedachten kunnen dit niet bijbenen, maar als we bidden is de hemel dichtbij!
We letten op de houding van de Heere. Hij hief Zijn ogen op naar de hemel tijdens het bidden tot de Vader (Joh. 11:4; 17:11). Hij focuste op de plaats waar Hij vandaan kwam, Zijn Thuis. Daarnaar zou Hij terugkeren, zoals de engel tegen de discipelen zei: “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan” (Hand. 1:11).

Paulus kwam hierop terug. “Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ‘ver boven’ alle hemelen om alle dingen te vervullen” (Efe. 4:10). ‘Ver boven’ is huperano, (huper is hyper), meer letterlijk ‘hoog boven’. Daar heerst Christus Jezus in de hemelse gewesten, nadat de Vader Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette (Efe. 1:20).
Is huperano hoger dan anothen? Nee, het zegt wat anders. Christus Jezus bekleedt de hoogste positie “’ver boven’ alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende” (Efe. 1:21). Huperano verwijst naar Zijn almachtige positie, Hij is de hoogste in rang, hoger dan epano!

We zagen de opklimming in betekenis: ano en epano (staan in relatie tot de aarde), anothen en huperano (staan in relatie tot het hemelse). In deze vier begrippen is Hij is de Heer van Boven.

Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, …

Ineke van Lieshout

Foto: vrij van rechten.pxhere.com: galaxy silhouette star night sky