Kleding van de Heer

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

kledingIn de tijd van de Heere Jezus bestonden er geen kledingmaten. Mannen en vrouwen drapeerden vierkante of langwerpige lappen van wol of linnen om het lichaam. De lappen werden veelal thuis of lokaal door vrouwen geweven. De lap werd bijeengehouden met een lende gordel. Zo had de bovenkleding vier hoeken, waaraan bij de mannen vier kwastjes waren bevestigd, naar het kledingvoorschrift van Mozes (Deu. 22:12; Num. 15:38). De linkerschouder bleef vrij. Met een gesp of speld werd het kleed op de rechterschouder vastgezet. Men droeg laagjes. Daarom spreekt de Bijbel niet van een broek, rok of een shirt, maar van boven- en onderkleding*, zoals Dorkas die maakte (Hand. 9:39).

Ook de Heere droeg boven- en onderkleding. Bij de vrouw die al twaalf jaar een ziekte had, bleek dat bij aanraking Zijn bovenkleed gezond makend was (Matt. 9:20). Ook anderen ervoeren dit wonder. “En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij, al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond (Mark. 6:56).


Rondom Zijn kruisiging wordt vaak over Zijn kleding gesproken, zoals in de nacht voordat Hij gevangen werd. Toen is Zijn kleding in heerlijkheid gezien als blinkend zeer wit licht! (Mark. 9:3; Luk. 9:29, Matt. 17:2).
Bij Pilatus ontdeden de soldaten Hem van Zijn kleren. Denk je dat eens in! Na de geseling trokken zij Hem een purperrood bovenkleed aan. Purperrood verwees naar koninklijke waardigheid. Was Hij niet de Koning der Joden? Daarin vernederde onze Heer Zich voor het publiek. “Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens” (Joh. 19:5).
Mattheus noemt dit bovenkleed een chlamus (Gr.), een schouderkleed (Matt. 27:28); dit was mogelijk goedkope Romeinse soldatenkleding, felrood (cape-idee). Of was het een dure lange chlamus, even geleend van Pilatus?
We zien in Openbaring een schril contrast. Daar draagt de Heere als Heerser ook rode kleding. “Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God” (Openb. 19:13, zie 16).


Na de bespotting leidden soldaten Hem in Zijn eigen kleding weg om te kruisigen (Matt. 27:31). Op de Schedelplaats moesten Zijn kleren weer uit. “Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord (Ps. 22:19) vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan” (Joh. 19:23, 24).

Was dit toegestaan? Was zijn kleding niet voor moeder Maria?
Soldaten hadden volgens de Romeinse wet recht op kleding van de ter dood gestelde. Zij zagen het kostbare onderkleed. Het bestond uit één stuk. Waaraan doet dit denken? Een kleed uit één stuk geweven, een blauw bovenkleed, was voorgeschreven voor de hogepriester (Exod. 28:31, 32). Het verschil is dat de Heer dit droeg als onderkleed waarvan de kleur onbekend is. Had Hij hiermee Zijn offer als Hogepriester van Israël verborgen gehouden? Of bracht Hij in praktijk wat Hij leerde tijdens de Bergrede? “Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed” (Matt. 5:40).
 
Ineke van Lieshout

*HSV. Bovenkleding Grieks himation, onderkleding chiton. Gaat het over beiden, dan staat himatia (meervoudsvorm).

Afbeelding. Soldaten met een lange chlamus "//www.flickr.com/photos/17424601@N00/3488956301">Roman soldiers" by //www.flickr.com/photos/17424601@N00">TimoOK is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.


 

  • Apo ( weg van - van af)

    Dit voorzetsel is voor het eerst gebruikt in Mattheus 1:17 "Al de geslachten dan van Abraham, tot David". Men ziet de betekenis: "weg van" of "van af ". In Markus 1:10 gebruikt het handschrift "Alexandrinus" genaamd het woord "apo". Er staat dan: "als Hij weg van het water opstapte". De twee andere voornaamste handschriften hebben "ek" (uit). Welke uitdrukking is nu de meest juiste? Daar Hij...