De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat
  • 16 05
    samenkomst met Erwin van 't Wout 10:00 tot 11:30
  • 23 05
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30

Leven in onze wereld!

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 


Racisme, opstanden, criminaliteit, Jodenhaat, neergang economie, demonstraties, globalisering, drugshandel, woningtekort, vluchtelingenkampen, stakingen, kloof arm – rijk, overstromingen, terrorisme, genderproblematiek, inflatie, oorlogen, echtscheidingen, kanker, pensioenkortingen, honger, grote veestallen, plunderingen, bedreigde diersoorten, afvalscheiding, grote bosbranden, kindermisbruik, stijgende werkloosheid, faillissementen, milieuverontreiniging, geloofsvervolging, alcoholmisbruik, ontbossing, belastingschandalen overheid, orkanen, abortussen, jeugd met messen, zwartepiet discussie, onderdrukkingsregimes, eenoudergezinnen, aardbevingen, plastic soep, sprinkhanenplagen, seksueel geweld, droogte, toename extreem rechts, burn-out, indoctrinatie onderwijs, olierampen, armoede, islamisering, misbruik persoonsgegevens, en…. en …covid 19!


Hè, hè. Dit is niet niks! In deze wereld leven wij. Covid 19 verstoort de samenleving aanzienlijk. Tegelijkertijd beïnvloeden vele andere problemen het aardse leven wereldwijd. De coronamaatregelen ervaren we het meest direct en geven te denken! Het leven kreeg een draai.

Kunnen gelovigen in ‘God de Vader van Jezus Christus’ enigermate op verontrustende toestanden voorbereid zijn? Mogelijk wel, in zekere zin, door te beseffen dat op de achtergrond het geheimenis van de wetteloosheid doorwerkt (2 Thess. 2:7). Paulus schreef: “wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Efe. 6:12).

Situaties confronteren, de gevolgen kunnen zwaar en moeilijk te aanvaarden zijn. Er sterven mensen aan corona. Het verlies van een dierbare laat diepe sporen na.
Hoe stand te houden? Ons Voorbeeld, de Heere Jezus, wist dat Hij aangevallen werd door de duistere machten van het kwaad. “Dit is uw uur en de macht van de duisternis” (Luk. 22:53) zei hij tegen zijn arresteerders. Hij kende Zijn positie, wist door wie Hij aangevallen werd, wist ook wat er zou volgen, en bleef er kalm onder. Wij mogen in deze onrustbarende tijd naar Hem opzien en ons extra realiseren in welke positie de Vader ons in Hem gesteld heeft.

- Wij zijn bekeerd van de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot God (Hand. 26:18).
- Wij zijn getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Kol. 1:13).
- Christus bekleedde ons met de nieuwe mens, we zijn naar het beeld van God geschapen, in ware rechtvaardigheid en heiligheid (Efe. 4:24).
- We leven uit en door Zijn genade, zijn geplaatst in de gemeente van Christus die Zijn Lichaam is (Efe. 1:23).
- We zijn verlost van de angst voor de dood (Hebr. 2:15).

Petrus zou zeggen: Lieve mensen, denk nou niet dat je wat vreemds overkomt, de coronaziekte met de maatregelen en alle negatieve grote gevolgen, zijn een beproeving, maar dat kun je aan! Vergeet niet dat je je mag verblijden in de openbaring van de heerlijkheid van Christus” (naar 1 Petr. 4:12,13).

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus (Filp. 4:6,7)

Houd goede moed!

Ineke van Lieshout


  • Abraham, zijn roeping en zijn leven (04)

    Ontmoeting met Melchizedek uit: AMEN 77, pagina 26 Sebastiaan de Graaf Tijdens de tweede Wereldoorlog was de hoogste onderscheiding die je als Amerikaanse militair kon krijgen de Medal of Honor. Het criterium waar men aan moest voldoen was erg hoog. Je moest opvallend initiatief en grote moed vertoond hebben met gevaar voor eigen leven in het gevecht met de vijand. Daarbij moest hetgeen je...