Geen verstandig mens zal ooit zeggen, dat van mening veranderen onstandvastigheid betekent
  • 29 11
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
  • 06 12
    samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ons lichaam – de Bijbel noemt dit vlees – blijft in leven door bloedcirculatie*. In de Bijbel staat bloed synoniem voor het leven van alle vlees (Lev. 17:14). Bloed betekent leven. Voor de Heere Jezus was dit niet anders. In Zijn vernederd lichaam had Hij deel aan de natuur van vlees en bloed (Hebr. 2:14).
Onder het verbond van God met Israël waren dierenoffers aangewezen om de zondige mens met God te verzoenen. Zonder bloedvergieten is geen vergeving mogelijk (Hebr. 9:22). Dit was zo bepaald door de HEERE. “Het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt” (Lev. 17:11).

kruisDe ‘Ik’ in deze tekst zag vooruit naar Jezus Christus. Hij gaf Zijn leven op het ‘altaar’. Lukas schreef: “Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen” (Luk. 22:44, Gethsémané). Johannes getuigde: “Een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit” (Joh. 19:34, het kruis:). Hijzelf gaf de geest in de dood (Joh. 19:30).

Het bloed van Christus verzoent de van nature zondige mens met God. “Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed” (Rom. 3:25a). In eerste instantie gold dit voor de Israëlieten**. Later bleek dat Zijn offer het zoenmiddel is voor alle mensen, naar de prediking van Paulus, apostel der heidenen: “dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft (2 Kor. 5:18). Ook Johannes vertelde dit. “Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld” (1 Joh. 2:2).

De mens die in het offer van Jezus gelooft kan met God leven. Er is vrije toegang tot de hemelse troon (Hebr. 4:16). Dankzij de rijkdom van Zijn genade ontvangt deze door Zijn bloed:
- verlossing van zonden door vergeving (Kol. 1:14; Efe. 1:7);
- reiniging van alle zonde (1 Joh. 1:7);
- reiniging van het geweten (Hebr. 9:14);
- rechtvaardiging (geen oordeel, (Rom. 3:24);
- heiliging (Hebr. 10:10);
- eeuwig leven, opstandingsleven, (Joh. 6:40, 53-56).

God heeft de mens lief. “Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden” (1 Joh. 4:10).

Dit alles omvat Gods verzoeningsplan, samengevat: “…dat Hij door Hem (Christus Jezus) alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn” (Kol. 1:20).

Ineke van Lieshout

* Mensen bestaan uit ± 7% bloed, dagelijks pompt het hart ± 7000 liter bloed rond.
** De Heere sprak over bloed en wijn in relatie tot het nieuwe verbond voor Israël t.b.v. het aardse Koninkrijk van God (Luk. 22:16-20).

Afbeelding:https://www.freepik.com/free-photos-vectors/christmas
Foto gemaakt door: jcomp
Free for personal and commercial purpose with attribution
plaatje verkleind

  • Oordelen en veroordelen

    Tussen oordelen en veroordelen is zeker heel wat verschil. Iemand die geoordeeld wordt, kan veroordeeld, doch ook vrijgesproken worden. "Krinoo" is oordelen, "katakrinoo" is veroordelen; "krima" en "krisis" is oordeel, "katakrima" en "katakrisis" is veroordeling. Laat ons onderzoeken hoe de Statenvertaling en die van Voorhoeve die woorden vertalen.   KRINOO   KATAKRINOO Staten Vertaling Voorhoeve Staten...