Bijbelstudie = vernieuwd worden in je denken en zorgt voor verandering in je leven.

Hoe kwam de Romeinenbrief in Rome?

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
In de lente van 58 genoot de apostel Paulus gastvrijheid bij Gajus (Rom. 16:23) in Korinthe, een rijke stad met prachtige monumenten en zuilengangen. Gajus was lid van de gemeente aldaar (1 Kor. 1:14). Zijn naam betekent ‘heer’, iemand die zich goed gedraagt. Dit was zeker zo naar Paulus toe. Bij hem thuis dicteerde Paulus de brief aan de Romeinen, terwijl Tertius schreef (Rom. 16:22). Tertius betekent ‘derde’, in zekere zin nummer drie in dit gezelschap: Paulus (de kleine), Gajus (de heer), en Tertius (de derde).
Paulus verlangde om naar Rome te gaan, wat nog niet mogelijk was. Vandaar die brief. Eerst moest de apostel naar Jeruzalem om giften te brengen van gemeenten uit Macedonië en Achaje, bestemd voor de armen (Rom. 15:26, 27). “Hij zei: Wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien” (Hand. 19:21).
In de Romeinenbrief leert de apostel dat, buiten de wet van Mozes om, gerechtigheid was geopenbaard door het geloof in het lijden van Christus en Zijn opstanding; het Evangelie van God en van de Zoon, noemde hij dit (Rom. 1:1, 2). Deze ontwikkeling was nieuw en verwarrend voor veel Joden, die meenden enkel door het houden van de Wet gerechtvaardigd te kunnen worden. Een belangrijke brief dus over de rechtvaardiging van Jood en heiden.

Rome forumWie bracht zijn brief naar Rome? Een afgezant, zoals Epafroditus die met een brief naar de Filippenzen reisde? (Fil. 2:25). De oude Statenvertaling maakt aan het slot van de brief duidelijk wie dit deed. Citaat: “De brief aan de Romeinen is geschreven van Korinthe, en gezonden door Febe, de dienares der gemeente die te Kenchreeën is” (Rom. 16:27).
Dit vers staat niet in alle handschriften. In de meeste vertalingen is het daarom weggelaten. Ook zonder dit vers lijkt het aannemelijk dat Febe de koerier was, gelet op wat Paulus aan de Romeinse gelovigen vroeg: “ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchreeën is, opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is, en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft, want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf” (Rom. 16:1, 2). Febe reisde met de boekrol naar Rome, een reis van maanden, over zee en land.

Wie was zij? Febe behoorde bij de gemeente in Kenchreeën, de zeehaven oostelijk van Korinthe. Daar legde Paulus tijdens zijn vorige reis een gelofte af, vandaar ging hij scheeps (Hand. 18:18). Mogelijk ontmoette hij toen Febe.
Febe, het Griekse Phoibos, betekent, helder, lichtend, zuiver, - het was een bijnaam van Apollo (Romeinse zonnegod)! Naar hem was zij vernoemd. Was Febe een bekeerling uit de heidenen?
We weten enkel dat zij, zoals Paulus getuigde, een geweldige dienares was, namelijk nummer vier in zijn team: Paulus (de kleine), Gajus (de heer), Tertius (de derde) en Febe (de helder schijnende), een team van Christenen die samenwerkten om het Evangelie over de gerechtigheid via de Romeinenbrief uit te dragen.

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> Bron: https://pixabay.com/photos/rome-forum-roman-coloseum-ruins-2305365.
Foto gemaakt door Kirkandmini
Copyright: free for commercial use, no attribution required.
Plaatje verkleind.

  • Verzadiging en vervulling

    Verzadigd van het levenDe eerste keer dat ‘verzadigen’ voor komt, is in Genesis 25, vers 8: "Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd...". Dit verzadigd-zijn is een idioom voor een lang leven en is een zegen van de Heere, zoals aan Abraham voorzegd was (Gen. 15:15). Door Jaap Wols in AMEN 156 - mei 2021 (21-05-2021) op pagina 30 OvervloedigTijdens de regering...