Heb de moed niet hoogmoedig, maar ootmoedig te zijn
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

In de laatste verzen van Prediker staat een krachtige tekst:

“De woorden van wijzen zijn als prikkels en als spijkers,
diep ingeslagen door meesters in het verzamelen.
Zij zijn gegeven door één Herder” (Pred. 12:11).

Salomo, de koning van Jeruzalem, wilde wijsheid verwerven. Hij ging op zoek (7:23-25 NBG). Door wijsheden te verzamelen, erover na te denken, - hij bedacht ze ook zelf - en gaf zijn visie erop. Zo stelde hij het boek Prediker samen: woorden van waarheid (12:9, 10). Het was een inspannende bezigheid! Veel studeren vermoeit, evenals het lezen van veel boeken (vers 12). Een rake opmerking!

spijkerWat is volgens hem de kern van wijsheid? In het tweede hoofdstuk bekent hij dat het God is Die wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens geeft, aan hen die goed zijn voor Zijn aangezicht (Pred. 2:26). Wat was zijn slotsom? ‘Echte’ wijsheid komt uit één bron: dé Herder. Wij, die zovele eeuwen na Salomo leven, weten dat die bron te vinden is in Christus, “in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn” (Kol. 2:3).

Woorden van wijzen zijn als prikkels, schreef Salomo. Met een prikkel geeft de herder het vee stootjes om de kudde bij elkaar te houden, opdat er niet een van hen zal afdwalen.
Wijze Woorden van God werken als een prikkel om de gemeente, de kudde, bij elkaar te houden. Daar zijn ‘prikkelende’ teksten over.
Wij moeten de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten en elkaar aansporen om samen te komen (Hebr. 10:25), om elkaar te bemoedigen met het geloof dat eenieder heeft (Rom. 1:12). Dit kan ons veel voldoening schenken. David, eens zelf herder, kende blijdschap om als gemeente op te trekken: “Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen, wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis!” (Ps. 55:15) Hij had dit gemist, zoals wij in deze tijd de samenkomsten missen.

Ook schreef Salomo: woorden van wijzen zijn als spijkers die diep worden ingeslagen.
We hebben een Bijbel vol met wijze woorden van apostelen, profeten, herders en leraars, die diep het hart raken, waarmee zij bij wijze van spreken spijkers inslaan: “om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus (Efe. 4:12, 13).

Door wijze woorden tot ons te nemen, thuis en in de gemeente, houden wij ons vast aan het Woord van het leven (Fil.2:16), waarin Christus centraal staat. Via Zijn Woord is Christus in staat ons vast te doen staan, zodat we evenwichtig zijn in het geloof (Rom. 16:25).

Nog een ‘spijker’ tot slot! “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart” (Kol. 3:16).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> Bron: https://pxhere.com/nl/photo/1570245
Foto gemaakt door Pictoro
Copyright CC0 Public Domain.
Plaatje verkleind.