Vaak werd een goede raad beter gegeven in de vorm van een kwinkslag dan van een ernstige onderrichting
  • 29 11
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
  • 06 12
    samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

In Oost Afrika en is een natuurramp op komst die zijn weerga niet kent. Dit komt door woestijnsprinkhanen, wonderlijke insecten, die zich springend en vliegend voortbewegen zonder dat ze spieren hebben. Zij gaan een gigantische hongersnood veroorzaken. Deze hoppers vermenigvuldigen zich snel. Gezamenlijk zoeken zij voedsel en vormen enorme zwermen, die zo groot kunnen zijn als bijvoorbeeld de provincie Flevoland. De angst is dat zij in rap tempo, tijdens hun vlucht van wel 150 km per dag, de oogst van mais-, rijst, gras en suikerriet opvreten! Het is al gaande in Ethiopië.

sprinkhaanSprinkhanen zijn geen vreemde dieren in de Bijbel. Zij vormden onder Mozes de achtste plaag in Egypte (Ex. 10:12-15). De HEERE stuurde een gigantische zwerm via de oostenwind. “De sprinkhanen kwamen op over heel het land Egypte en streken neer op heel het gebied van de Egyptenaren, een zeer grote zwerm. Nooit eerder is er zo'n zwerm sprinkhanen geweest, en hierna zal er nooit weer zo een zijn”. Zij vraten het land kaal. Het zag zwart van de sprinkhanen, tot in de woningen toe (Ex. 10:4-7). De psalmist refereerde eraan. “Hij sprak, en er kwamen veldsprinkhanen, treksprinkhanen, niet te tellen” (Ps. 105:34; Ps. 78:46). Legio!

Sprinkhanenplagen waren in Bijbelse tijden bekende plagen die gebieden in en buiten Israël konden teisteren. Toen de HEERE het verbond sloot met Zijn volk Israël waren er afspraken. Bij schending van het verbond was een sprinkhanenplaag te verwachten (Deu. 28:38). Dat betekende hongersnood.
Bad koning Salomo bij de in gebruik name van de tempel daarom ook dit voor land en volk van Israël? “Als er honger in het land is, als er pest is, als er veldsprinkhanen en zwermsprinkhanen komen als, … als, … luistert U dan…”   Als eenieder zijn plaag en zijn pijn erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt luistert U dan vanuit de hemel… en vergeef, … (2 Kron. 6:30).

sprinkhaanDe meest destructieve beschrijving staat in het boek Joël. “Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op” (Joel 1:4). En Joël 2:3-10 beschrijft wat zo’n plaag doet. Sprinkhanen worden vergeleken met soldaten, strijdbare mannen, een leger dat het land overspoeld. “Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij de vensters binnen (vers 9). “Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden, zo rennen zij voort “(vers 4). Ze zien eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn (Openb. 9:7).

De teksten profeteren over de dag des HEEREN. Een periode van verschrikking en oordeel over ongerechtigheid en zonde, die voorafgaat aan de zegenrijke heerschappij van Israëls koning, de Messias Jezus Christus. Met een belofte voor Zijn volk:
“Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd” (Joel 2:25).

Ineke van Lieshout

Afbeelding 1 -> Bron: https://pixabay.com/photos/locust-jumping-grasshopper-animal-674064/
Foto gemaakt door Yanivmatza
Copyright: free for commercial use
Plaatje verkleind

Afbeelding 2 -> Bron: https://unsplash.com/photos/99_PuXPzgss
Foto gemaakt door Wolfgang Hasselmann
Copyright: Alle photos published on Unsplash can be used for free
Plaatje verkleind.


  • De volgorde van Paulus' brieven

    uit: AMEN 49, pagina 34 G.J. Pauptit Om inzicht te krijgen in de vraag: "Wat is de grote verborgenheid die Paulus in de Efezebrief op het oog heeft?" is het belangrijk iets te weten over de opbouw van het Nieuwe Testament en de volgorde van Paulus' brieven. Het Nieuwe Testament bevat drie, of beter vier delen: de Evangeliën + Handelingen de Algemene Zendbrieven + Openbaring Paulus' vroege...