Bijbelstudie = vernieuwd worden in je denken en zorgt voor verandering in je leven.
zondag 14 augustus 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
zondag 28 augustus 10:00 - 11:30 spreker Cees Terpstra

Het lijkt oorlog, een leger sprinkhanen

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

In Oost Afrika en is een natuurramp op komst die zijn weerga niet kent. Dit komt door woestijnsprinkhanen, wonderlijke insecten, die zich springend en vliegend voortbewegen zonder dat ze spieren hebben. Zij gaan een gigantische hongersnood veroorzaken. Deze hoppers vermenigvuldigen zich snel. Gezamenlijk zoeken zij voedsel en vormen enorme zwermen, die zo groot kunnen zijn als bijvoorbeeld de provincie Flevoland. De angst is dat zij in rap tempo, tijdens hun vlucht van wel 150 km per dag, de oogst van mais-, rijst, gras en suikerriet opvreten! Het is al gaande in Ethiopië.

sprinkhaanSprinkhanen zijn geen vreemde dieren in de Bijbel. Zij vormden onder Mozes de achtste plaag in Egypte (Ex. 10:12-15). De HEERE stuurde een gigantische zwerm via de oostenwind. “De sprinkhanen kwamen op over heel het land Egypte en streken neer op heel het gebied van de Egyptenaren, een zeer grote zwerm. Nooit eerder is er zo'n zwerm sprinkhanen geweest, en hierna zal er nooit weer zo een zijn”. Zij vraten het land kaal. Het zag zwart van de sprinkhanen, tot in de woningen toe (Ex. 10:4-7). De psalmist refereerde eraan. “Hij sprak, en er kwamen veldsprinkhanen, treksprinkhanen, niet te tellen” (Ps. 105:34; Ps. 78:46). Legio!

Sprinkhanenplagen waren in Bijbelse tijden bekende plagen die gebieden in en buiten Israël konden teisteren. Toen de HEERE het verbond sloot met Zijn volk Israël waren er afspraken. Bij schending van het verbond was een sprinkhanenplaag te verwachten (Deu. 28:38). Dat betekende hongersnood.
Bad koning Salomo bij de in gebruik name van de tempel daarom ook dit voor land en volk van Israël? “Als er honger in het land is, als er pest is, als er veldsprinkhanen en zwermsprinkhanen komen als, … als, … luistert U dan…”   Als eenieder zijn plaag en zijn pijn erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt luistert U dan vanuit de hemel… en vergeef, … (2 Kron. 6:30).

sprinkhaanDe meest destructieve beschrijving staat in het boek Joël. “Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op” (Joel 1:4). En Joël 2:3-10 beschrijft wat zo’n plaag doet. Sprinkhanen worden vergeleken met soldaten, strijdbare mannen, een leger dat het land overspoeld. “Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij de vensters binnen (vers 9). “Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden, zo rennen zij voort “(vers 4). Ze zien eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn (Openb. 9:7).

De teksten profeteren over de dag des HEEREN. Een periode van verschrikking en oordeel over ongerechtigheid en zonde, die voorafgaat aan de zegenrijke heerschappij van Israëls koning, de Messias Jezus Christus. Met een belofte voor Zijn volk:
“Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd” (Joel 2:25).

Ineke van Lieshout

Afbeelding 1 -> Bron: https://pixabay.com/photos/locust-jumping-grasshopper-animal-674064/
Foto gemaakt door Yanivmatza
Copyright: free for commercial use
Plaatje verkleind

Afbeelding 2 -> Bron: https://unsplash.com/photos/99_PuXPzgss
Foto gemaakt door Wolfgang Hasselmann
Copyright: Alle photos published on Unsplash can be used for free
Plaatje verkleind.


  • Inleiding tot het boek Micha

    Micha - Inleiding van Stuart Allen In de Bijbel komen verschillende Micha’s voor. De naam Micha betekent: Wie is Hem (de HEERE) gelijk? Het is een uitdaging. De profeet Micha was een Morastiet, dus afkomstig uit Moreset-Gad.  Micha 1:1 Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Micha, den Morastiet, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, koningen van Juda; dat hij gezien heeft over Samaria en...